Afdelingslæge eller overlæge i Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vil du være med til at understøtte, at sundhedsvæsenets tilbud er baseret på den bedst tilgængelige viden? Interesserer du dig for formidling og rådgivning omkring evidensbaseret medicin og rationel anvendelse af lægemidler? Har du mod på at indgå i et dynamisk og tværfagligt team, og samarbejde med en bred skare af eksperter fra det danske sundhedsvæsen? Så tilbyder vi et spændende job, hvor du har gode muligheder for at udvikle dig både inden for evidensbaseret medicin samt lægefagligt og administrativt.

Om os

Stillingen er placeret i Sundhedsstyrelsens Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab (EUB). Enheden udarbejder nationale kliniske retningslinjer, anbefalinger om rationel farmakoterapi, samt anbefalinger for de nationale kræftscreeningsprogrammer. Enheden har desuden ansvaret for organdonationsområdet, sundhedsberedskabet i Danmark, børnevaccinationsprogrammet og øvrige opgaver, der vedrører smitsomme sygdomme. På uddannelsesområdet står enheden for administration og udvikling af kvaliteten i uddannelserne til speciallæge og specialtandlæge samt videreuddannelse for sygeplejersker. Endelig behandler enheden ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet.

Dit arbejde

Din sundhedsfaglige viden og kliniske erfaring er afgørende for denne stilling. Koblingen af viden om evidens og om den kliniske hverdag skal være med til at sikre, at Sundhedsstyrelsen bidrager med klinisk relevant rådgivning på højt fagligt niveau til de øvrige aktører i sundhedsvæsnet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • Udarbejde og formidle anbefalinger og information om rationel anvendelse af lægemidler i regi af Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) herunder arbejde med multisygdom
 • Udarbejde nationale kliniske retningslinjer samt vejledninger, handlingsplaner og anbefalinger mv. i tæt tværfagligt samarbejde, internt og med eksterne samarbejdspartnere
 • Yde faglig rådgivning af Sundheds- og Ældreministeriet og øvrige myndigheder m.v.
 • Varetage projektledelse og udviklingsopgaver inden for enhedens arbejdsområder
 • Deltage i relevante arbejdsgrupper og udvalg
 • Skabe dialog og samarbejde med kliniske eksperter indenfor enhedens arbejdsområder
Din uddannelse og erfaring  

Du er speciallæge i eksempelvis almen medicin, klinisk farmakologi eller et internt medicinsk speciale og har klinisk erfaring.

Herudover forventer vi, at du har:

 • Relevant og omfattende faglig viden inden for enhedens fagområde
 • Interesse for enhedens arbejdsområder, herunder kliniske retningslinjer og rationel farmakoterapi
 • Stor erfaring med kritisk evidensvurdering
 • Gode kommunikative evner og lysten til at indgå i et bredt samarbejde med sundhedsfaglige eksperter
 • Solid erfaring med skriftlig, faglig formidling
 • Erfaring med koordination og vejledning
Dine personlige kvalifikationer  

Vi lægger vægt på, at du er god til at skabe relationer i et tværfagligt miljø. Du er således en dygtig koordinator og en særdeles stærk kommunikator på dansk i skrift og tale. Herudover er det vigtigt, at du er læringsparat og kan trives i et travlt, fleksibelt og tværfagligt miljø.

Vi tilbyder  

Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at sætte fingeraftryk på sundhedsvæsenet. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. samfunds-, folkesundhedsvidenskabelig- og sundhedsfaglige baggrunde. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen  

Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse. Klassificering som afdelingslæge eller overlæge vil afhænge af dine kvalifikationer.

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Finansministeriet.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Kontakt os gerne 

Få mere at vide om stillingen ved at sende en mail til sektionsleder og overlæge Marlene Øhrberg Krag mahk@sst.dk, så ringer hun tilbage til dig.

Er du interesseret?

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 19-20.