Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling Vi søger en kollega til vores behandlingsenhed på Vesterbro. Enheden omfatter både substitutionsbehandling ved opioidafhængighed, familieorienteret rusmiddelbehandling og et læge/sygeplejerske-ambulatorium.

Dette job er udløbet

Du kommer til at indgå i det lokale lægeteam på fem læger og vil derudover være en del af behandlingscenterets store lægegruppe på 22 læger, bestående af introduktionslæger, afdelingslæger, overlæger og en ph.d.-studerende, som afholder regelmæssige møder med fagligt indhold.

Stillingen er en vagtfri 37-timers afdelingslægestilling og henvender sig til speciallæger i almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller beslægtede specialer.

Erfaring med misbrugsbehandling er en fordel, men intet krav. Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde tværfagligt, kan lide at have mange bolde i luften, er god til at kommunikere med socialt udsatte borgere og har lyst til at bidrage til den fortsatte udvikling af den sundhedsfaglige misbrugsbehandling i vores organisation både på et strukturelt og fagligt plan.

Vi varetager den medicinske rusmiddelbehandling og behandler andre misbrugsproblematikker udover opioidafhængighed. Derudover varetager vi hepatitis- og hiv-profylakse og -screening, samt udredning og behandling af psykiatrisk og somatisk komorbiditet, i samarbejde med egen læge, hospitaler og distriktspsykiatri. Den lægelige behandling følger “Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin” og foregår i et tæt tværfagligt miljø med bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, tæt på patienterne.

Center for Rusmiddelbehandling København dækker behandling af alle typer rusmiddelmisbrug fra alkoholbehandling, hash-, kokain- og anden stofbehandling, opioidsubstitutionsbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling, heroinbehandling, stoffri behandling til døgnbehandling og du vil blive introduceret til alle områder. Så, hvis du ønsker at opnå erfaring med behandling af rusmidler og afhængighedstilstande, som vil være nyttigt indenfor mange specialer, har du nu en god mulighed.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Københavns Kommune og Yngre Læger. Tiltrædelse den 1. april 2017.

Mere information
Nærmere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Lene Caspersen 2156 9202.

Ansøgning vedlægges CV.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 6. februar 2017.
Ansættelsessamtaler finder sted den 9. februar.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.