Afdelingslæge til Center for Rusmiddelbehandling (barselsvikariat)

Dette job er udløbet

Vi søger en barselsvikar for afdelingslæge til vores behandlingsenhed på Vesterbro. Enheden omfatter både substitutionsbehandling for opioidafhængighed, dels for stofafhængige med en sværere misbrugsproblematik, dels for en gruppe stofafhængige med et højere funktionsniveau, foruden familieorienteret rusmiddelbehandling.

Du kommer til at indgå i det lokale lægeteam og vil derudover være en del af behandlingscenterets store lægegruppe på 22 læger, bestående af uddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger som afholder regelmæssige møder med fagligt indhold.

Vikariatet løber i et år, er på 37 timer ugentligt, er uden vagter og henvender sig til speciallæger i almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller beslægtede specialer. Erfaring med misbrugsbehandling er en fordel, men intet krav. Det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde tværfagligt, kan lide at have mange bolde i luften, er god til at kommunikere med socialt udsatte borgere og har lyst til at bidrage til den fortsatte udvikling af den sundhedsfaglige misbrugsbehandling i vores organisation både på et strukturelt og fagligt plan. Vi varetager den medicinske rusmiddelbehandling og behandler andre misbrugsproblematikker udover opioidafhængighed. Derudover varetager vi hepatitis- og hiv-profylakse og -screening, samt udredning og behandling af psykiatrisk og somatisk komorbiditet, i samarbejde med egen læge, hospitaler og distriktspsykiatri. Den lægelige behandling følger ”Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin” og foregår i et tæt tværfagligt miljø med bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, tæt på patienterne.

Center for Rusmiddelbehandling København dækker behandling af alle typer rusmiddelmisbrug fra alkoholbehandling, hash-, kokain- og anden stofbehandling, opioidsubstitutionsbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling, heroinbehandling, stoffri behandling til døgnbehandling og du vil blive introduceret til alle områder. Så hvis du ønsker at opnå erfaring med behandling af rusmidler og afhængighedstilstande, som vil være nyttigt indenfor mange specialer, har du nu en god mulighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Københavns Kommune og Yngre Læger. Barselsvikariatet er med tiltrædelse den 13. november 2017.

Mere information
Nærmere oplysninger fås hos overlæge Lene Caspersen på 2156 9202.

Søg stillingen via ‘Søg job’-linket senest onsdag den 20. september 2017.

Ansættelsessamtaler afholdes den 22. september.