Afdelingslæge – Børneortopædi – fase IV uddannelse Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 2019-01-22T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En stilling som afdelingslæge i Ortopædkirurgisk afd. O, OUH er ledig til besættelse snarest muligt. Hovedfunktionen vil være i afdelingens børneortopædkirurgiske sektor, men der er også fællesopgaver (tjeneste/vagt). Der vil være funktion i Odense og Kolding og ind i mellem i Svendborg.  

 

Afd. O bidrager til dækning af børneortopædien i Sygehus Lillebælt svarende til en bemanding på 1-2 speciallæger året igennem. Ordningen fungerer efter en samarbejdsaftale indgået mellem OUH og Sygehus Lillebælt.  

 

Stillingen er meget relevant med henblik på fase IV uddannelse i ortopædiske kirurgi, og fagområdet børneortopædi.  

 

Vi kan normalt love funktion i den respektive sektor i mindst et år. Herefter kan flytning til anden sektor komme på tale, såfremt strukturelle eller uddannelsesmæssige forhold taler herfor. 

 

Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne, og afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau.  Afdelingen er en stor, dynamisk, travl og spændende ortopædkirurgisk universitetsafdeling, med stort set alle ortopædkirurgiske funktioner.  

I afdelingen tilstræber vi en god tone og et godt arbejdsmiljø. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg, samt en satellit i Nyborg. Afdelingen bemander FAM i Odense med læger, herunder med speciallæger. Desuden er afdelingen centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. De fleste speciallæger deltager i varetagelse af disse funktioner.  

 

Der er gode muligheder for at deltage i den store forskningsaktivitet der er knyttet til afdelingen. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og ganganalyselaboratorium), desuden er Ulykkes Analyse Gruppen en del af afdelingen.  

 

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAS. 

 

Yderligere oplysninger ved : 

 

Sektionsleder, overlæge Niels Wisbech Pedersen, tlf: 5142 6725 

Ledende overlæge Niels Dieter Röck, tlf.:2466 9463.  

 

Ansøgninger stiles til ledende overlæge Niels Dieter Röck, ortopædkirurgisk afd. O, Odense Universitetshospital. Ansøgningsfrist tirsdag d. 22/1 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtale vil finde sted hurtigt herefter. Ansøgninger sendes til sekretær for afdelingsledelsen Lisbeth Bro via E-maill: lisbeth.bro@rsyd.dk.