Afdelingslæge – Børneafdelingen Kolding Sygehus – En del af Sygehus Lillebælt Børneafdelingen, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 07/06/2019 Sygehus Lillebælt

Børneafdelingen i Kolding har en afdelingslægestilling ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale.

 

Vi søger
En dygtig og engageret speciallæge i pædiatri med speciel interesse og erfaring indenfor pædiatrisk kardiologi, som er kvalificeret til at varetage funktion svarende til børnekardiologisk satellitfunktion.

Afdelingslægen vil blive en del af et team af højt kvalificerede speciallæger på afdelingen. Arbejdet vil bestå af en kombination af vagtarbejde, stuegangsfunktion og varetagelse af ambulante funktioner i afdelingen efter nærmere aftale.

Afdelingslægen forventes at have gode samarbejdsevner og sammen med de øvrige speciallæger være med til at udvikle afdelingen fagligt.

 

Børneafdelingen i Kolding
Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i neonatologi og gastroenterologi. (Sidstnævnte i formaliseret samarbejde med Børneafdelingen, OUH).

Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 16.000 kontakter årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte fagområder.

Afdelingen prioriterer ligeledes tværfagligt samarbejde herunder samarbejde med vores psykolog, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk samarbejdskultur og arbejder systematisk med patient- og familieinddragelse.

 

Forskning og uddannelse
Vi har et godt uddannelsesmiljø. Vi har en aktiv forskningsenhed med en professor, Ph.D. studerende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende, der laver kandidatspeciale. Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin. Ansøger vil have meget gode muligheder for at deltage i afdelingens aktive forskningsmiljø.  

Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.

 

Vores lægelige bemanding
Består for tiden af 15 overlæger og 6 afdelingslæger, 1 1. reservelæge, 4 læger i hoveduddannelsesstilling samt 3 introduktionsreservelægestillinger og 6 læger i almen blok.

 

Vagter
Afdelingslægen tilknyttes bagvagtslaget, som er i 2 holds drift med vagt fra tjenestestedet og tilstræbes at være 14 skiftet. Bagvagten i dagtiden går fra 8-18. For- og bagvagtslaget dækker desuden en stuegangsfunktion i weekenden.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Houmann Petersen, telefon 7636 2236, mail: Thomas.Houmann.Petersen1@rsyd.dk. I øvrigt henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk .

 

Ansøgningen
Ansøger bedes forholde sig til De syv lægeroller som beskrevet af sundhedsstyrelsen samt forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse roller.

 

Ansøgningen skal stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfristen er den 7. juni 2019.

 

Samtaler
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 24.