Afdelingslæge, Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge søges til Billeddiagnostisk Afdeling, Regionshospitalet Randers. En fuldtidsstilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Billeddiagnostisk afdeling (BDA) Regionshospitalet Randers, ønskes besat pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi.
Afdelingslægen forudsættes ikke at skulle varetage specifikke undersøgelser eller begrænses til enkelte modaliteter fra starten af ansættelsen. Dog vil afdelingen foretrække en person, som er interesseret i at arbejde med såvel CT som UL og konventionel røntgen.
Stillingen indeholder vagtforpligtigelse, med deltagelse i 7- skiftet forvagtsrul sammen med afdelingens øvrige afdelingslæger og uddannelsessøgende reservelæger.
Endvidere deltager afdelingens tre afdelingslæger i Regionens Fælles BeskriverEnhed (FBE), hvor man i tidsrummet kl. 23.00 til 08.00 beskriver akutte CT- og evt. MR-scanninger for Horsens, Silkeborg og Randers.
Ansøgeren forventes at deltage i undervisning og supervision af såvel introlæger som læger i hoveduddannelse. Mange af afdelingens speciallæger varetager vejleder funktion for afdelingens intro- og hoveduddannelseslæger.
Ansøger med interesse for forskning, vil blive hilst velkommen, da afdelingen mangler input her.

Billeddiagnostisk afd. udførte ca. 125.000 undersøgelser i 2016 (og ca. 14.500 undersøgelser på det tilhørende Klinisk fysiologisk og nuclearmedicinsk afsnit).
Patienterne er primært henvist fra medicinsk, abdominalkir., ortopædkir., urologisk, pædiatrisk og gynækologisk afdeling samt fra almen- og speciallæge praksis.
I vagtperioderne foregår al BDA’s aktivitet i Akutafdelingen, hvor BDA har en CT- og en UL-scanner samt to røntgenrum.
BD-afsnittet råder over tre CT-scannere, tre MR-scannere, fire UL-scannere, gennemlysning, syv røntgenrum og to mammomater.

Afdelingsledelsen er todelt med en ledende overlæge og en overradiograf.
Medarbejderstaben består af 12 overlæger, tre afdelingslæger, to hoveduddannelsesforløb og tre introstillinger.
Radiografer/sygeplejersker, SOSU assistenter, sekretærer og serviceassistenter.
Daglig arbejdstid er kl. 7.30 til 15.00.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.                                                     Der gøres opmærksom på at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.
Bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger omkring stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Richter Nielsen på tlf. 7842 0601 eller e-mail: henrniel@rm.dk.

Ansøgningen, som skal indeholde en fokuseret ansøgning samt CV, skal være modtaget senest mandag d. 27. november 2017.
Sendes via nedenstående link: Søg job/send ansøgning.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale