Afdelingslæge til AMD – Unipolar Team – Afd. Q AUHR Afdelingslæge til Ambulatorium for Mani og Depression, Unipolar Team, Afd. Q AUH Risskov.

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse pr. 01.12.17 eller snarest muligt.

Vi søger en engageret speciallæge, som vil være med til at videreudvikle vort Ambulatorium for Mani og Depression (AMD), som tilbyder ambulant udredning og behandling af voksne patienter med affektive sindslidelser.

Afdeling Q er en uddannelsesaktiv afdeling med et godt lægefagligt og kollegialt miljø. Afdelingen lægger vægt på at fastholde et højt fagligt akademisk niveau samt et aktivt forskningsmiljø.
Afdelingens medarbejderstab omfatter ca. 350 fuldtidsstillinger, heriblandt
15 speciallæger i psykiatri, 15-19 yngre læger i uddannelsesforløb og ca. 55 psykologer.

Ambulatoriet hører ledelsesmæssigt under afdeling Q, der desuden omfatter 5 sengeafsnit og 3 klinikker. Der henvises i øvrigt til www.AUHRISSKOV.DK

Ambulatoriet varetager både hoved- og regionsfunktion og arbejder med integrerede medicinske og psykologiske behandlingstilbud, herunder psykoedukation og psykoterapi, såvel individuelt som i grupper. Ambulatoriets personale er læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer, som indgår i et tværfagligt samarbejde om behandling, undervisning og forskning.

Ambulatoriet har fokus på specifik behandling for hhv. patienter med unipolar og bipolar lidelse, hvorfor behandlingsteamene er opdelt indenfor disse diagnoser. Det drejer sig om patienter både med og uden comorbiditet ifht. den affektive lidelse – både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser) og somatisk. Vi har netop overtaget opgaven med de ældrepsykiatriske patienter med samme diagnoser og er fuld gang med integration af denne opgave ind i de eksisterende behandlingsteams.
Vi varetager endvidere behandling på regionsfunktionsniveau for disse patientgrupper – ligesom vejledning af gravide og ammende med affektiv lidelse.

Derudover varetager ambulatoriet også udredningsopgaven, ECT behandling samt den neuropsykiatriske udredningsopgave for afdeling Q.

Stillingen som afdelingslæge er knyttet til et af de unipolare teams.

Ambulatoriet tilbyder gode faglige udviklingsmuligheder på et højt specialiseret niveau.
Vi deltager i et nationalt og internationalt forskningssamarbejde.

Ansøger vil ledelsesmæssigt referere til ambulatoriets ledelse, som omfatter en overlæge, en ledende sygeplejerske og en ledende psykolog, og med tæt kontakt til ledende overlæge.

Afdelingslægens opgaver vil omfatte følgende:

  • Selvstændig varetagelse af diagnostisk udredning, patientbehandling og visitation.
  • Understøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.

Deltagelse i bagvagtslaget på tværs af Risskov.

Kvalifikationskrav:
Faglige:

  • Speciallægeautorisation i psykiatri
  • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring
  • Erfaring med psykopatologi, psykofarmakologi og psykoterapi specielt inden for det affektive diagnoseområde.
  • Undervisningserfaring
  • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning

Personlige:

  • Positivt menneske med klare holdninger.
  • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
  • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen herunder specielt yngre læger

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees på telefon: 7847 2104 eller e-mail: pernhare@rm.dk .

Ansøgningsfrist: d. 1. december
Samtaler forventes afholdt d. 8. december

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale