Afdelingslæge til afsnit O1 ved Regionspsykiatrien Horsens Er du afdelingslæge, og har du lyst til at arbejde på en skærmet enhed sammen med en dygtig og erfaren overlæge og afdelingssygeplejerske? Så er et vikariat som afdelingslæge i sengeafsnit O1 ledig pr. 1. maj 2018 til den 30. april 2019 med mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

RPH har ca. 180 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit afsnit O1 og afsnit O2 og 3 klinikker klinik 1, 2 og 3 for psykiatriske lidelser.

Afsnit O1 er et skærmet afsnit med 23 senge.

Afsnit O2 er et lukket, intensivt afsnit med 16 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.

Klinik 1 består af 3 teams:

 • Team for psykoser
 • Team for nyopdaget skizofreni
 • Team for ADHD

Klinik 2 består af 4 teams:

 • Team for mani og depression
 • Team for personlighedsforstyrrelser
 • Team for angstlidelser
 • Team for ældrepsykiatri

Klinik 3 består af:

 • Psykiatrisk Akutteam
 • ECT enheden

RPH har desuden en udredningsenhed, der ledelsesmæssigt er forankret i klinik 2. Klinik 1 og 2 leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

Som afdeling er vi optaget af:

 • den reelle omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed, samt vore lokale værdier: troværdighed, ordentlighed, fleksibilitet og imødekommenhed.
 • smidighed på tværs af vore enheder er noget vi prioriterer højt

Evalueringer blandt yngre læger og medicinstuderende ligger som oftest i top i forhold til et godt arbejdsmiljø for læger.

Så alt i alt kan vi tilbyde en afdeling med et udfordrende, udviklende og inspirerende miljø med fokus på god patientbehandling, tæt samarbejde i enheden og med eksterne samarbejdspartnere og et aktivt uddannelsesmiljø.

Som afdelingslæge i afsnit O1 har du blandt andet følgende opgaver og ansvarsområder:

 • Har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • Har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • Supervision og vejledning af yngre læger, medicin studerende og øvrigt personale
 • Deltagelse i bagvagt
 • At understøtte afdelingens uddannelsesmiljø

Afdelingslægens kvalifikationer: 

 • Speciallæge i psykiatri

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Zywia Anna Brouer  tlf. 78 47 5000.

Sidste ansøgningsfrist: torsdag den 22. marts 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale