Afdelingslæge Røntgenafdelingen, Vejle og Middelfart Sygehuse

Ansøgningsfrist: 23/02/2024 Sygehus Lillebælt

Afdelingslæge til Vejle Sygehus

Speciallæge i radiologi til Vejle Sygehus

Hvis du gerne vil arbejde på en velfungerende afdeling

  • Hvor patienten sættes først
  • Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø
  • Hvor du kan være med til at arbejde i et højtspecialiseret team
  • Hvor sparring med kollegaer er prioriteret
  • Hvor vi udvikler og forbedrer

Så er røntgenafdelingen i Vejle måske noget for dig.

Vi søger en radiolog til en speciallægestilling (afdelings- eller overlæge).

På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder.

Lidt om afdelingen

Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler på Vejle – og Middelfart Sygehus.

Der er fælles afdelingsledelse på Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart og Røntgen og Scanning, Kolding.

Afdelingen i Vejle har, som en del af Patienterne Kræftsygehus, en velfungerende onkoradiologisk sektion, og varetager en stor produktion af onkologiske kontroller samt den primære udredning for bl.a. lungecancer, kolorektal cancer og urologisk cancer. Herunder UL- og CT-vejledte biopsier, samt et stort antal MDT-konferencer. Der er også en stor uroradiologisk produktion i form af nefrostomianlæggelser og skift, samt pyelografier og urologiske skanninger. Derudover er der et Mammografiafsnit på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter, og screeningsenhed i Fredericia.

Arbejdet i Vejle er opdelt i fleksible teams på tværs af modaliteter, hvor de fleste læger deltager i 2-3 teams, herunder f.eks. thoraxradiologiske team, uroradiologiske team, kolorektale team og muskuloskeletale team. Vi tilstræber dog også en bred faglighed i almen radiologi blandt vores radiologer.

Afdelingen i Kolding er placeret på Patienternes akutsygehus og har stor aktivitet af akutte patientforløb inkl. karkirurgiske interventioner. Radiologerne i Kolding og Vejle har delt vagt som afholdes fysisk i Kolding og hjemmefra. Herfra beskrives akutte undersøgelser for Vejle og Kolding. Desuden er der beredskabsvagt til interventioner på afdelingen i Vejle. Lørdag og søndag nat varetages af eksternt beskriverfirma.

Radiologerne beskriver på tværs af matriklerne og efter ønske kan der ud over vagterne, forekomme tjeneste i Kolding.

Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med et tilknyttet professorat, forskningsradiografer, lektor, post Doc. og ph.d. studerende.

Forventninger til dig som radiolog på afdelingen

Du er speciallæge i radiologi og ønsker at specialisere dig i de afsnit vi kan tilbyde. Du er interesseret i at arbejde med flere billedmodaliteter inden for radiologien (MR, CT, UL, intervention). Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug. Du forventes at kunne varetage supervisions- og sparringsopgaver for bl.a. yngre læger og andre speciallæger. Du skal være interesseret i at arbejde på en afdeling med et højt tempo, hvor du er med til at opfylde afdelingens mål om korte svartider.

Du er en god kollega og bidrager til et godt og sundt arbejdsmiljø på tværs af personalegrupperne. Der iværksættes flere sociale begivenheder i årets løb som du er velkommen til at deltage i.

Det forventes, at du kan deltage i en vagtfunktion, som indbefatter fællesvagt med Røntgen og Scanning i Kolding, vagten er aktuelt 11-skiftet.

Vi har brug for en afdelingslæge med speciale eller ønske om specialisering indenfor:

  • Onkoradiologi
  • Mammaradiologi
  • Gennemlysningsvejledt intervention (inklusiv nefrostomi og andre urologiske interventionsprocedurer)
  • CT-vejledt intervention (bl.a. lungebiopsier)

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du bedes fremsende en motiveret ansøgning samt et CV, publikationsliste og motiveret ansøgning.

Du bedes overveje hvilke referencer vi kan kontakt, såfremt en ansættelse bliver aktuel.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen kan du kontakte ledende overlæge Jakob Møller, jakob.moeller@rsyd.dk  eller konstitueret ledende overlæge Lone Rasmussen Lone.aerenlund.Lohmann.Rasmussen@rsyd.dk

Der afholdes løbende samtaler og vi ansætter, når vi finder den rette.

Vi glæder os til at høre fra dig.