Afdelingslæge Nuklearmedicinsk Afdeling Odense

Ansøgningsfrist: 26/01/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse 01.04.2022 eller efter aftale.  

Vi kan tilbyde:   

  • Spændende arbejdsopgaver i et velfungerende team med gode udviklings- og forskningsmuligheder
  • Inspirerende tværfagligt samarbejde. 

Vi forventer, at du:  

  • Er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
  • Har gode samarbejdsevner   
  • Er indstillet på at videreudvikle dig   
  • I samarbejde med de øvrige læger varetager afdelingens daglige undersøgelser   
  • Deltager i videreudvikling, forskningsaktiviteter samt undervisning på alle niveauer.  

Afdelingens læger er alle tilknyttet Nuklearmedicinsk Enhed, Klinisk Fysiologisk Enhed og PET- Centret. Du skal deltage i afdelingens kliniske funktioner, herunder afvikling af klinisk rutinearbejde, varetage supervision og undervisning af yngre læger og andet personale, deltage i kliniske konferencer, bidrage til forskning og udvikling samt indgå i afdelingens kvalitetsarbejde m.m.  

Afdelingens læger er alle nuklearmedicinere, og der er et godt samarbejde med Radiologisk Afdeling, der bidrager i forbindelse med beskrivelserne af PET/CT- og PET/MR-scanningerne.  

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på bred klinisk erfaring i specialet samt særlige relevante ekspertområder/interesseområder, herunder fx terapi, neuro og PET/MR. Yderligere forventes gode evner til samarbejde, undervisning og formidling.  

Nuklearmedicinsk Afdeling er en tværgående klinisk afdeling på Odense Universitetshospital. Afdelingen varetager opgaver på følgende hovedområder: rutineundersøgelser og -behandlinger, uddannelse, forskning og udvikling. Aktiviteterne omfatter funktionsundersøgelser af de fleste væv og organer som led i diagnostik, stadie- og funktionsvurdering, valg og kontrol af behandling samt prognosebedømmelse ved en lang række sygdomme. Der udføres behandling med radioaktive isotoper.  

I øjeblikket har afdelingen 90 ansatte, bl.a. læger, bioanalytikere, radiografer, fysikere/ingeniører, radiokemikere og lægesekretærer.  

Afdelingens apparaturpark omfatter 8 gammakameraer (heraf tre SPECT/CT), 5 PET/CT-scannere og 1 PET/MR samt gammatællere og strålemonitoreringsudstyr. Desuden Doppler-ultralydsapparatur og lungefunktionsudstyr. Afdelingen har egne cyklotroner og radiokemiske faciliteter.  

Afdelingen prioriterer forskning, og det forventes, at alle læger deltager i flere forskningsprojekter. Der er forskningssamarbejde med en lang række hospitalsafdelinger og Syddansk Universitet.  

Der refereres til den ledende overlæge.  

Hør mere:  

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Allan Johansen på tlf .3017 1889 eller allan.johansen@rsyd.dk eller uddannelsesansvarlige overlæge Anne Lerberg Nielsen på tlf. 2137 4273 eller anne.l.nielsen@rsyd.dk.

Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311  

Ansøgning:  

Din ansøgning bedes udformet i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 36 af maj 2003, hvor ansøger beskriver sine kvalifikationer inden for de 7 kompetenceområder.