Afdelingslæge 2 stillinger som afdelingslæge på Neurologi og Fysio-ergoterapi, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, er ledige til besættelse pr. 01.01.2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Neurologisk afdeling, Neurologi og Fysio-ergoterapi, er Region Midtjyllands vestlige specialafdeling inden for neurologi. Der er en høj ambulant aktivitet, og afdelingen er normeret med 45 senge. Afdelingen består af 3 sengeafsnit til henholdsvis klassisk neurologi, apopleksi inkl. trombolyse-behandling samt et rehabiliteringsafsnit. Sidstnævnte ligger i Lemvig.

Ambulatoriet er opbygget med teams på 2-3 speciallæger tilknyttet de neurologiske hovedområder. Yngre læger i uddannelsesstillinger roterer i disse specialeteams. Afdelingen har et akut-ambulatorium samt daghospital og neurologisk dagklinik/TCI. Til afdelingen hører et neurofysiologisk afsnit.

Afdelingen udreder og behandler alle patienter med alle neurologiske lidelser fra vores optageområde, herunder patienter til neurologisk rehabilitering.

Neurologisk afdeling i Holstebro er en produktiv afdeling, og vi er kendt for et godt arbejdsmiljø. Arbejdet er varieret og afvekslende. Arbejdet på afdelingen er præget af tværfaglighed og der arbejdes meget inden for teams.

Hospitalsenheden Vest

Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nuværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro og Lemvig.

Siden januar 2015 har Neurologisk Afdeling og Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen været lagt sammen til en afdeling: Neurologi og Fysio-ergoterapi.

Neurologi og Fysio-ergoterapi ledes af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og chefterapeuten.

Lægenormering

Afdelingen er p.t. bemandet med 1 ledende overlæge, 7 overlæger, 4 afdelingslæger og 15 reservelæger.
Afdelingslægen indgår aktuelt i 12-skiftet vagt med vagt fra bolig bag et 10 skiftet reservelægelag med tilstedeværelsesvagt.

Lægelige kvalifikationer

Afdelingslægen skal være kvalificeret speciallæge i neurologi og have en bred neurologisk uddannelse, gerne med interesse og erfaring i et eller flere neurologiske delområder.

De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.
Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Forsom Sandal, tlf.nr. 7843 7010.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat. Husk at mærke ansøgningen.

Ansøgningen må være os i hænde senest søndag 28.10.2018.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Hospitalsenheden Vest består af fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig. Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi godt 4.000 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og tror på, at en åben, tillidsfuld dialog med respekt for hinandens faglighed giver de bedste resultater.
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 13 kliniske afdelinger, 9 kliniske serviceafdelinger og 4 serviceafdelinger. Vi er nærhospitaler for hen ved 300.000 borgere, råder over 550 sengepladser og har et samlet driftsbudget på ca. 2,0 mia. kr.