Afdelingslæge til udviklende og opsøgende sundhedsfunktion Center for Udsatte Voksne og Familier, Sundhedsteamet

Dette job er udløbet

Har du lyst til at arbejde i et felt under stærk udvikling og bidrage til et bedre sundhedstilbud til mennesker som lever under socialt udsatte forhold?

Center for Udsatte Voksne og Familier, Sundhedsteamet under Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger en afdelingslæge til vores opsøgende sundhedsfunktion med tiltrædelse den 1. april 2018 eller snarest muligt derefter. Sundhedsteamet er beliggende på Sundholmsvej i København S.

Stillingen er nyoprettet med henblik på at dække lægefunktion på korterevarende døgnbehandlingstilbud for socialt udsatte mennesker i hjemløshed. Endvidere skal sundhedstilbud til stofbrugere på Vesterbro forøges. Arbejdet forankres i opsøgende SundhedsTeam, som er en lille selvstændig enhed med kommunalt praksisydernummer, som fungerer som primær sundhedstjeneste for mennesker, der ikke har kontakt med det ordinære system. Arbejdsområderne omfatter almenmedicinske problemstillinger, misbrugsrelaterede sygdomme og lettere psykiatri.

Afdelingslægen skal være med til at varetage centrets strategi for området – Sundhed på tværs. Sundhed på tværs er en organisatorisk sammentænkning af alle sundhedstilbud og skadesreducerende tiltag overfor hjemløse og stofbrugere, som ikke har kontakt med det ordinære sundhedsvæsen. Sundhed på tværs omfatter et døgntilbud, tre sygeplejeklinikker, en walk-in-klinik og to stofindtagelsesrum på Vesterbro samt projekt med overdosisforebyggelse. Der er ansat mere end 35 sygeplejersker i alt i de forskellige enheder, og de enkelte enheder har forskellig organisatorisk tilknytning.

Arbejdet er fordelt mellem disse enheder, og da en stor del af indsatsen er opsøgende, er der skiftende tjenestesteder, og en del af arbejdet foregår hos patienterne. SundhedsTeam har ud over at levere sundhedstilbud til formål at sikre et overblik over sundhedstilstanden blandt socialt udsatte i Københavns Kommune via forskellige opsøgende og forebyggende tiltag samt forskning i samarbejde med forskellige interessenter.

SundhedsTeam deltager i undervisning af medicinstuderende i socialmedicin samt sygeplejestuderende i kliniske praktikker.
Opgaven for vores nye afdelingslæge er, sammen med de to øvrige læger på området, at udvikle en sammenhængende indsats, som kan forbedre sundhedstilstanden for kommunens socialt udsatte borgere, og samtidig sikre at det sundhedsfaglige tilbud matcher de kvalitetskrav, der er i det øvrige sundhedsvæsen. Vi kan tilbyde et spændende job i et felt under udvikling med gode muligheder for klinisk forskning og mulighed for tæt sparring med kolleger i det daglige arbejde.

Vi forventer af dig, at du

  • er speciallæge inden for relevant speciale (almen medicin, evt. psykiatri) med interesse for, og gerne erfaring med, misbrugsbehandling – der vil være krav om oplæring inden for somatiske og psykiatriske områder som ikke er dækket hos ansøgeren
  • har en god klinisk fornemmelse og mod på at arbejde under meget forskellige forhold
  • har lyst til at arbejde med udsatte borgeres somatiske og psykiatriske problemstillinger og har en helhedsorienteret indstilling til behandling og lyst til at arbejde med kroniske problemstillinger
  • kan arbejde tværfagligt og i ligeværdigt samarbejde med erfarne sygeplejersker og socialfaglige medarbejdere
  • har lyst til at udvikle fagområdet i samarbejde mellem de øvrige læger i centret, deltage i klinisk studenterundervisning samt undervisning af andre faggrupper.

Stillingen er en fast, vagtfri fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Københavns Kommune og Foreningen af Yngre Læger.

Mere information
Yderligere oplysninger og detaljeret funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til institutionsleder og klinisk overlæge Henrik Thiesen på 2675 8911. Du kan få information om SundhedsTeam på www.hjemlosesundhed.dk.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 23. marts 2018.