Adelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense

Ansøgningsfrist: 19/04/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

  En stilling som afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. juni 2021 eller efter aftale. 

Infektionsmedicinsk Afdeling Q varetager alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for intern medicin:infektionsmedicin. Herudover deltager afdelingen i udredning, behandling og pleje af den brede intern medicinske patientgruppe via Fælles Akut Modtagelse, FAM, i samarbejde med de øvrige medicinske dobbeltspecialer.
Afdelingen råder aktuelt over et sengeafsnit med 15 sengepladser, herunder 4 semiintensive sengepladser. Afdelingen har endvidere daghospital og ambulatorium, herunder indvandrermedicinsk klinik. Derudover driver afdelingen op til 2 ekstra sengeafsnit til COVID-19 patienter afhængig af behov.

Afdelingens sengeafsnit modtager primært regionale speciale patienter overflyttet fra Region Syddanmarks øvrige sygehuse samt varetager infektionsmedicinske hovedfunktioner for OUH’s optageområde.
Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning af medicinstuderende ved Syddansk Universitet og modtager studerende i klinikophold.

Arbejdsområdet:

 • Medvirken i afdelingens opgaver på alle niveauer, som omfatter patientbehandling, udvikling, forskning og uddannelse af yngre læger.
 • Deltagelse i afdelingens specialebagvagt, der er tilrettelagt som døgnvagt med rådighed udenfor tjenestested. Forventet vagthyppighed 3-4 gange pr. måned.
 • Deltagelse i afdelingens vagtaftale med Fælles Akut Modtagelsen som bagvagt og flowmaster. Vagten er tilstedeværelsesvagt. Forventet vagthyppighed 1 aften/nattevagt månedlig og dagtid i weekend ca. hver 2 måned.
 • Deltagelse i arbejdet med COVID-19 patienter
 • Deltagelse i arbejde og udvikling af klinisk center for vektorbårne infektioner
 • Deltagelse i klinisk arbejde i COVID-senfølge ambulatoriet

Vi forventer at:

 • Ansøger er speciallæge i infektionsmedicin eller speciallæge i intern medicin:infektionsmedicin
 • Ansøger har ph.d. grad eller får den inden for kort tid
 • Ansøger har klinisk og gerne forskningsmæssig erfaring inden for vektorbårne infektioner
 • Ansøger indgår aktivt i afdelingens udviklingsinitiativer frem til ibrugtagning af Nyt OUH i 2024
 • Ansøger deltager i afdelingens undervisningsopgaver

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende arbejdsområde med mange udfordringer
 • Gode, gensidigt inspirerende samarbejdsrelationer i et fagligt, stimulerende miljø
 • Plads til udvikling af interesseområder såvel fagligt som organisatorisk.
 • Godt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.
 
Yderligere informationer:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge, ph.d Anne Øvrehus, anne.oevrehus@rsyd.dk<span style="color:black">; eller telefon 65412645
 

Ansøgning
Motiveret ansøgning stiles til ledende overlæge Anne Øvrehus og skal indeholde oplysninger om egne, og så vidt muligt dokumenterede, kompetencer indenfor de 7 lægeroller i speciallægeuddannelsen.
 

Ansøgningsfrist: mandag den 19. april.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16