Aasiaat – Regionslæge Regionslæge søges til regionssygehuset i Aasiaat

Dette job er udløbet

En stilling som regionslæge er ledig til besættelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale.

Ansøgere med ønske om fastansættelse vil blive foretrukket, men der kan også være tale om vikariat af som udgangspunkt tre måneders varighed – eventuelt med det formål at undersøge, om fastansættelse er sagen.

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Aasiaat, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse samt såvel medicinsk som kirurgisk sygdomsbehandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, idet der dog er operationsdag en dag i ugen. Der er veludstyret operationsstue og skadestue samt daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd.  

Overlægerne på DIH i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi er tætte samarbejdspartnere.

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende linkhttps://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/generelt/ophold_groenland_og_faeroeerne.htm

 

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsen, herunder til- og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen. Find din overenskomst her.

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til- og fratrædelsesrejse.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter to års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig, der betales efter gældende regler. Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til arbejdsstedet.

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

Ansøgningsfrist: 6. juni 2017 

KONTAKT

Information om stillingen og regionen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Ove Ammitzbøll på mail OVEA@PEQQIK.GL eller pr. tlf. +299 89 42 70 mobil +299 58 27 25

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge pr. tlf. +299 34 42 15 eller på mail:GIJO@PEQQIK.GL  

Ansøgningsfrist: 6. juni 2017

Søg stillingen via “Søg job”-knappen.