3 Introduktionsstillinger – Ortopædkirurgisk afd. O, OUH Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 03/12/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Tre klassificerede introduktionsstillinger i ortopædkirurgisk kirurgi er ledig til besættelse 1. marts 2022.

Afdeling O er en stor, travl og spændende ortopædkirurgisk universitetsafdeling, med stort set alle ortopædkirurgiske funktioner på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højt specialiseret niveau. Introduktionslægerne deltager i vagtdækningen i tilstedeværelsesvagt. Alle introduktionslæger er i hele forløbet tilknyttet afdelingens sektorer, således ansættelse inden for to sektorer kan påregnes på et år. Der foreligger uddannelsesprogrammer, og man kan forvente deltagelse i relevante kurser.

Som universitetsafdeling har vi en særlig forpligtelse til at arbejde med forskning og udvikling. Da der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og ganganalyselaboratorium), samtidig med at Ulykkes Analyse Gruppen er en del af afdelingen, er der meget gode muligheder for at deltage i sådan aktivitet.

Afdelingen har aktivitet på to matrikler – Odense og Svendborg. Hovedfunktionen vil være delt i to blokke, således at introstillingen deles med 6 måneder primært i Odense og 6 måneder primært i Svendborg. Dette af hensyn til at opnå de kompetencer, der kræves i introstillingen samt se det mere specialiserede kirurgi, faget også kan tilbyde.

Løn- og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL.

Yderligere oplysninger fås ved uddannelsesansvarlig overlæge Michael Brix (26 79 10 10), uddannelsesansvarlig overlæge Palle Bo (50 90 73 80) eller ledende overlæge Lonnie Froberg (65 41 22 05).

Ansøgningsfrist er den 3. december 2021. Der vil hurtigt herefter blive afholdt ansættelsessamtaler.

Ansøgninger sendes elektronisk ved at klikke på “Søg stilling”.

Vi glæder os til at høre fra dig.