3 introduktionsstillinger i psykiatri ved Afd. P, Aarhus Universitetshospital, Risskov Vil du arbejde i en afdeling, som ambitiøst arbejder med at nedbringe brugen af tvang, og som lægger stor vægt på samarbejdet med patienterne blandt andet ved at have patientstyrede indlæggelser.

Dette job er udløbet

Så har Afdeling P – Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov 3 introduktionsstillinger i psykiatri (nr. 6600-06-50-i-01, nr. 6600-06-50-i-02 og nr. 6600-06-50-i-03) ledige til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter aftale.

Afdeling P flytter ultimo 2018 til AUH, Psykiatrien i Skejby.

Om Afdeling P 
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdeling P omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS) og M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed.

Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Afdeling P lægger stor vægt på uddannelse, og tilbyder ”introduktionskursus i psykiatri”. Der vil være mulighed for at deltage i psykoterapeutisk grundkursus, konflikthåndteringskurser og vejlederuddannelse for yngre læger, undervisning i Sundheds- og Psykiatrilov samt selvfølgelig supervision.

Uddannelsen i stillingen er i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse. Der henvises til uddannelsesprogram for I-læger.

Kun ansøgere med godkendelse til selvstændigt virke som læger i Danmark bliver taget i betragtning til den ledige stilling.

Løn i henhold til aftale mellem Yngre Læger og Danske Regioner.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Bente Brysting (tlf. 7847 1961) eller uddannelsesansvarlig afdelingslæge Eva Schiøth (tlf. 7847 1726), hvis du vil høre lidt om arbejdsdagen for yngre læger i afdelingen.

Du kan orientere dig om Afd. P via psykiatriens hjemmeside

Sidste ansøgningsfrist er 30. maj 2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt 8. juni 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale