2 stillinger som overenskomstansatte overlæger til T-team, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R Odense

Ansøgningsfrist: 16/08/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger to overenskomstansatte overlæger, der vægter faglighed inden for onkologisk behandling af kræftsygdomme højt og ønsker at være med til videreudvikling af behandling inden for T-teamets kræftsygdomme.

 

T-teamet er specialiseret i at behandle lungekræft, lungehindekræft spiserørskræft, metastaser fra ukendt primær tumor, samt strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

Afdelingsbeskrivelse
Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

Afdelingen råder over:

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet
  • 4 sammedagssenge.
  • Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod
  • Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger
  • Anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”).
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionmedicin
 • Palliativ Enhed Odense og Svendborg.
 • Palliativt Sengeafsnit med 11 senge
 • Klinisk forskningsenhed
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

 

Afdelingen i tal:
Afdelingens samlede budget er ca. 500 mio. kr., og den samlede personalenormering er 405 fuldtidsstillinger.

 

Årligt (ca.)

 

 

Nyhenviste

 

5.800 (heraf ca. 700 i Palliativ Enhed)

 

Indlæggelser

 

3.000

 

Besøg i strålebehandlingen

 

37.000

 

Besøg i ambulatoriet

 

26.000

 

Ambulant kemoterapi

 

20.000

 

Nuværende lægestab:
Der er aktuelt ansat 73 læger: En ledende overlæge, 3 professorer, 24 overlæger, 18 afdelingslæger, 8 1. reservelæger og 19 reservelæger.

Organisering:
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge, oversygeplejersken samt afdelingens forskningsleder. Udover forskningslederen (translation forskning) er der 2 lægefaglige professorater tilknyttet gastrointestinal cancer og strålebehandling. Dertil har afdelingen en professor i medicinsk fysik.

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:

H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, skjoldbruskkirtelcancer.

T- team: Lungecancer, lungehindecancer, spiserørscancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

G-team: Gastrointestinal cancer.

Til afdelingen er tilknyttet Klinik for Præcisionsmedicin og Palliativ Enhed.

T-team
T-teamet er specialiseret i at behandle lungekræft, lungehindekræft spiserørskræft, metastaser fra ukendt primær tumor, samt strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

Som overlæge i T-teamet skal man kunne varetage funktioner i hele afdelingen, på sengeafsnit, i ambulatoriet og i vort stråleafsnit.

Overlægens funktioner:
Det forventes, at overlægerne i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger i Onkologisk Afdeling R deltager i varetagelsen af alle afdelingens arbejdsområder, herunder

 • Visitation, behandling og opfølgning af patienter
 • Bidrage til at den daglige drift opretholdes
 • Undervisningsforpligtigelser
 • Afdelingens administrative opgaver – bl.a. udarbejdelse af retningslinjer/instrukser
 • Udvikling og styrkelse af forskningsprojekter/protokolarbejde
 • Udvikling og styrkelse af lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere
 • Er opmærksom på patientinddragelse i udredning og behandling
 • Stillingen er vagtfri.

Speciallægerne i T-team fordeler internt ansvars- og kompetenceområder. Ansøger må meget gerne have kompetencer indenfor lungekræft og/eller metastase uden kendt primærtumor.

Undervisningsforpligtelser:
Der vil være undervisningsforpligtigelse overfor tværfagligt personale, der deltager i behandling og pleje af patienter med kræftsygdomme indenfor T-teamet speciale.

Kvalifikationer:
Ansøger skal:

 • være speciallæge i klinisk onkologi.
 • have 5 års anciennitet som speciallæge på ansættelsestidspunktet
 • kunne varetage og udvikle behandling for patienter med kræftsygdomme i T-teamet.
 • være fleksibel med gode samarbejdsevner
 • kunne indgå i tværfagligt arbejde
 • gerne have undervisningserfaring og gode kommunikative færdigheder
 • have videnskabelig erfaring og kunne igangsætte og gennemføre videnskabelig aktivitet
 • være innovativ og udviklingsorienteret
 • være ambitiøs, nysgerrig og målrettet
 • ønske om fortsat at udvikle dig som leder

I det daglige referer overlægerne til den ledende overlæge, Onkologisk Afdeling.

Ansøgning:
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægerollekompetencer, da der vil blive foretaget faglig overlægebedømmelse på baggrund heraf.

Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er 16. august, og samtaler forventes afholdt umiddelbar eftert Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2021 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen på telefon 6541 2978 eller på mail: stefan.jeppesen@rsyd.dk