2 læger til vikariater på 4 til 12 måneders varighed søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland – Esbjerg pr. 1. maj 2023 eller efter aftale. Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 23/03/2023 Børne- og Ungdomspsykiatri

Er du den ret nyuddannede læge, som brænder for at arbejde med børn, unge og deres netværk i udrednings- og behandlingsforløb? Er du den yngre læge der har lyst til at snuse til børne- og ungdomspsykiatrien i en stilling uden natte- og weekendvagter?

Så er det måske dig vi søger!

Vi vil gerne give et par læger som inden / efter KBU ønsker at orientere sig i forskellige lægeliv mulighed for at snuse til børne- og ungdomspsykiatrien og lære verdens bedste speciale at kende.

Der er mulighed for deltid og arbejdstiden ligger udelukkende på hverdage fra 8.00-15.30/18.00, vikariaternes længde kan afstemmes med dine øvrige karriereplaner.

Om afdelingen
Vores afdeling giver mulighed for en bred introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager den samlede service for de 3-19-årige med psykiatriske lidelser og sygdomme.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiatriske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle og Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.

I tilknytning til sengeafsnittet i Esbjerg er ligeledes et ikke-aldersopdelt dagafsnit.  

Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 300 ansatte, heraf 30 (dygtige og tilgængelige) læger.

Der henvises godt 1000 børn og unge årligt til hver af ambulatorierne i Vejle, Aabenraa og Esbjerg.  

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Esbjerg ligger sammen med Psykiatrisk afdeling Esbjerg på Gl Vardevej 101.  Optageområdet er Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommuner.   

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en afdelingsleder og en chefsygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere / ledende overlæge ift. personaleansvar og matrixansvarlige overlæger ift. det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Jobindhold
Som lægevikar arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team eller vores døgnafdeling samt deltager i dagvagt (kl. 8-18) på hverdage – alt sammen under supervision af speciallægerne i afdelingen. Den kliniske vejledning skal aftales nærmere ud fra dine ønsker og behov.

Hvis du er interesseret i det og har opnået selvstændigt virke, vil vi også kunne tilbyde dig at overgå til en introduktionsstilling med godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagte strukturer for den lægelige videreuddannelse. For forskningsinteresserede er der gode muligheder. Vi har en forskningsstrategi og – organisation i samarbejde med Forskningsenheden i voksenpsykiatri, Esbjerg samt Forskningsenheden i børne- og ungdomspsykiatri, Odense.

Hør mere
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Maria Melonik 2360 6591 eller ledende overlæge Thorsten Schumann 2899 4702.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner.

Ansøgningen
Søg stillingen online via linket herunder.

Ansøgningsfrist er den 23.03.23 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13 (eller efter aftale).