2 kirurgiske overlæger – opbygning og udvikling af egne arbejdsområder søges pr. 01.10.2019 eller efter aftale Organkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 24/06/2019 Sygehus Lillebælt

Organkirurgi i Kolding er inde i en omstillingsfase, hvor vi opbygger en moderne afdeling, der matcher sygehusets profil som patienternes akutsygehus. Som overlæge vil du bl.a. blive involveret i udviklingen af en ny teamstruktur, opbygning og udvikling af dine egne arbejdsområder.

Dine specifikke funktionsområder ligger ikke fast, da vi jo netop opbygger og ændrer strukturen for vores fagområder. Vi ønsker at styrke områderne galdevejskirurgi og ERCP,  reflukskirurgi og udredning heraf (i samarbejde med Odense Universitetshospital – OUH) samt øvre- og nedre skopi. Desuden vil det være en fordel, hvis du synes at akutkirurgi er spændende, og gerne vil være med til at udvikle et specialiseret tilbud til akutte patienter på højt fagligt niveau.

Vi har brug for dig, hvis du kan se dig selv ind i 2 af følgende teams: galdevejsteam, hernie- og refluks team, nedre-/proktologiteam, skopiteam og akut kirurgisk team.

Vi er ikke helt specifikke på nuancerne i din faglige profil, men det er vi til gengæld på dine menneskelige kvalifikationer. Vi forventer, at du altid sætter patienten og de pårørende først, at du udviser ordentlighed, og vægter samarbejdet indadtil og udadtil. Vi er en travl afdeling, så du skal tænke i løsninger, være fleksibel og klar på at udfordre vores rutiner og vaner, så vi kan udvikle os. 

 

Afdelingens fagområder

Organkirurgi, Kolding varetager populationsansvaret vedrørende diagnostik, behandling og pleje af patienter inden for primært den benigne del af det organkirurgiske speciale. Maligne lidelser i øvre abdomen udredes og behandles i samarbejde med OUH. Patienter med kolorektal cancer diagnosticeres i afdelingen, men udredning, behandling og pleje varetages primært af Organkirurgi, Vejle.  

Afdelingen har regionsfunktion inden for almindelige hiatushernier og refluks. Specialist funktionen omkring de store hiatushernier varetages af OUH. 

Afdelingen er desuden center for benign herniekirurgi og har udbredt internationalt samarbejde omkring robotkirurgien. Fra 1/9 2019 overtager afdelingen al organkirurgisk ambulant dagkirurgi fra Vejle Sygehus.

Som en del af Sygehus Lillebælts satsning på forskning og uddannelse, er afdelingen i opstartsfasen med 4 Ph.d forløb, ligesom vi uddanner yngre læger på alle niveauer.

 

Generelt om sygehuset og afdelingen

Sygehus Lillebælt er et veldrevet og økonomisk solidt sygehus, bestående af 3 matrikler; Vejle, Middelfart og Kolding, med et optageområde på ca. 300.000 indbyggere. 

Organkirurgisk afdeling er organiseret med et sengeafsnit med 26 senge og et ambulatorium med ca. 4.700 konsultationer pr. år. Vores endoskopiafsnit foretager ca. 3000 gastro- og koloskopier pr. år, og vi udfører ca. 3000 operationer og ca. 300 ERCP´er på den centrale operationsgang pr. år.

Dertil kommer et dagkirurgisk afsnit og et korttidskirurgisk afsnit. Alle akutte patienter modtages i den velfungerende fælles akut modtageafdeling, og afdelingen har i alt ca. 3700 indlæggelser pr. år.

Der er 136 ansatte i afdelingen, heraf 36 læger.

 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Du er meget velkommen til at høre mere om afdelingen eller besøge afdelingen for en fremvisning ved henvendelse til Ledende Overlæge Thomas Cotzand, tlf. 29258220.

Ansøgere skal i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/kommunikation, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.  

Ansøgningsfrist: 24. juni 2019, kl. 12.00 

Der afholdes ansættelsessamtaler 26. juni 2019 om formiddagen.

For at give din ansøgning den bedste behandling, bedes du benytte “knappen søg”