2 introduktionsstillinger Dansk Gigthospital

Ansøgningsfrist: 24/06/2019

Dansk Gigthospital, Sønderborg (tidligere navn: Kong Chr. X´s Gigthospital), har i blok med Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus 2 ledige introduktionsstillinger til besættelse 1. september 2019.

Stilling A: Introduktionslæge i intern medicin: reumatologi nr. (5007-010-01-i-01) er ledig fra den 1. september 2019 til 29. februar 2020. Stillingen er i blok med ansættelse på medicinsk afdeling fra 1. marts 2020 til 31. august 2020, introduktionslæge i intern medicin: medicin nr. (5001-05-01-i-06).

Stilling B: Introduktionslæge i intern medicin: reumatologi nr. 5007-010-01-i-02 er ledig fra den 1. september 2019 til 29. februar 2020. Stillingen er i blok med ansættelse på medicinsk afdeling fra 1. marts 2020 til 31. august 2020, introduktionslæge i intern medicin: medicin nr. (5001-05-01-i-03).

Som yngre læge vil du beskæftige dig med alle facetter af reumatologien hos både ambulante og indlagte patienter og vil under ansættelsen opnå basale færdigheder i reumatologi. Endvidere vil du som uddannelsessøgende opnå bred basisviden inden for hele det interne medicinske område.

Vi kan tilbyde:

  • Introduktionsprogram og løbende supervision og undervisning i det daglige arbejde.
  • Et arbejde med mulighed for at opnå betydelig erfaring med et bredt spektrum af reumatologiske sygdomme, differentiel diagnostik samt reumatologisk rehabilitering.
  • Et arbejde med mulighed for at til egne sig færdigheder i ledpunktur og UL undersøgelsesteknik.
  • En afdeling med mere end 18.000 ambulante besøg og ca. 800 indlæggelser årligt, samt en etableret tidlig artrit klinik og en fokuseret forskningsenhed med fokus på artrit og rehabilitering.
  • En afdeling med reumatologiske ultralydsambulatorier, DEXA-scanner og reumatologisk speciallaboratorium.
  • At være behjælpelig med bolig.

Uddannelsesprogram foreligger og kan rekvireres ved henvendelse til: uddannelsesansvarlig klinisk sekretær Jette Madsen Thiesen, tlf. nr.: 73654059.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner i Danmark og FAYL.

Gigthospitalet er røgfrit. Du kan få mere at vide om Dansk Gigthospital,  Gigtforeningen og om det reumatologiske område på www.gigthospitalet.dk

Yderligere oplysninger : kan fås ved at kontakte Ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal, telefon: 24205624, VRingsdal@danskgigthospital.dk eller Hospitalschef Thue Boye Hvorslev, telefon: 7365 4001/ 2441 0944, thvorslev@danskgigthospital.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 24. juni 2019