2 Introduktionsstillinger ved Bedøvelse og Intensiv, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 05/10/2020 Sygehus Lillebælt

Ved Bedøvelse og intensiv, Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus er to introduktionsstillinger i Anæstesiologi ledige til besættelse pr. 1. februar og 1. april 2021.
Kolding Sygehus er trekantområdets akutsygehus og modtager patienter med traumer samt akutte medicinske og kirurgiske tilstande fra hele trekantsområdet.

I Kolding udføres i alt ca. 13.000 anæstesier pr. år, hvoraf mindst 50 % er anæstesier til akutte/subakutte tilstande. Der ydes anæstesiologisk bistand til følgende kirurgiske specialer: ortopædkirurgi, karkirurgi, organkirurgi samt obstetrik og gynækologi.

Ud over anæstesi på central operationsgang består afdelingen af følgende:

  • Dagkirurgi i en selvstændig dagklinik med 4-5 operationsstuer dagligt
  • Et multidisciplinært intensiv terapi afsnit med 13 intensive behandlingspladser. Afsnittet modtager ca. 1.000 patienter årligt, hvoraf ca. 400 respiratorbehandles og ca. 60 modtager kontinuerlig dialysebehandling.
  • Korttids- og Opvågningsafsnit
  • Akutlægebilen Kolding med 15 speciallæger tilknyttet
  • Anæstesiservice til alle sygehusets afdelinger inklusiv regionale tandpleje, medicinsk-, hjerne-nerve-, børne- og røntgenafdelingen.
  • Flere tværgående teams bl.a. børneanæstesi og akutte kald.
  • In situ klinisk simulation

Lægekollegiet består af 23 speciallæger og 10 læger i uddannelsesstillinger hhv. 4 introduktions- og 6 hoveduddannelsesstillinger.
Det lægelige vagtberedskab består af en forvagt og to bagvagter i tilstedeværelsesvagt. Forvagten dækkes af introduktions- og hoveduddannelseslæger, mens bagvagterne dækkes af speciallæger samt hoveduddannelseslæger i sidste del af deres uddannelse. Alle har tilstedeværelsesvagt.
Afdelingen har en ambitiøs uddannelsesprofil og er en eftertragtet uddannelsesafdeling for både studerende og yngre læger.
Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø med 2 forskningslektorer, hvoraf den ene er forskningsansvarlig overlæge for intensiv/præhospitalt. Der er aktuelt 2 ph.d. forløb tilknyttet afdelingen.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Bolig kan stilles til rådighed, såfremt der er ledige boliger. Stillingen er omfattet af Ny Løn.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 05.10.20 via linket Faktaboksen i højre side.
Forventelig dato for ansættelsessamtaler: 22.10.20
Ved ansættelse på Sygehus Lillebælt er det obligatorisk at indhente personlige referencer. Du vil i forbindelse med ansættelsessamtale blive bedt at om at udfylde “Samtykkeerklæring til indhentelse af referencer” og her angive relevant/reference(r).

Uddannelsesprogram kan ses på http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm316690

Yderligere oplysninger om stillingen og afdelingen kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge, Jane Stab Nielsen telefon 7636 3106, e-mail: Jane.Stab.Nielsen@rsyd.dk eller Uddannelsesansvarlig Overlæge Katarzyna Elzbieta Fabirkiewicz telefon 7636 3120 e-mail: Katarzyna.E.Fabirkiewicz@rsyd.dk