2 introduktionsstillinger i anæstesi ved Regionshospitalet Horsens 2 introduktionsstillinger i anæstesi er ledig til besættelse pr. hhv. 1. november eller 1. december 2018 og 1. januar 2019.

Dette job er udløbet

Stillingen med start 1. november/1. december 2018 har stillingsnummer 6006-01-84-01
Stillingen med start 1. januar 2019 har stillingsnummer 6006-01-84-06

Til stillingen er der udarbejdet et formaliseret introduktionsprogram på 2 måneder, hvor du går surnummeret. Den første periode foregår på DKC (dagkirurgisk afsnit), 2. periode på central operationsgang og 3. periode på intensiv. Først derefter går du i vagt. Dvs. de første 2 måneder af ansættelsen er vagtfri. Der er tæt supervision i hele ansættelsesforløbet, og der er altid en speciallæge i tilstedeværelsesvagt.
Som medlem af hjertestopholdet vil du få tilbudt et ALS-kursus i løbet af din ansættelse.
Der forudsættes deltagelse i det regionale undervisningstilbud som er fastlagt for stillingen. Desuden er der afsat 5 uddannelsesdage til fantomtræning, fordybelse i områder efter interesse mm.

Om afdelingen:
Anæstesiologisk afdeling er en meget dynamisk afdeling med fokus på kvalitet, sikkert patientflow, kontinuitet og service. Høj faglighed, udvikling og et godt arbejdsklima vægtes meget højt. Som del af et akuthospital er det en travl afdeling, og vi vægter tværfaglig kommunikation og samarbejde højt. Dette træner vi med jævne mellemrum gennem simulationstræning og tværfaglig teamtræning.
Den centrale operationsgang yder anæstesi til ortopædkirurgi, kirurgi samt gynækologi og obstetrik. Opvågningsafdelingen er placeret i tæt relation til operationsgangen og intensivafsnit. Intensivafsnittet har 8 pladser. Der etableres et perioperativt afsnit med udflytning til nye lokaler i foråret 2019.
Der ydes assistance til fødeafdeling, til ECT- og DC-behandlinger og til akutafdelingen ved traumekald og akut medicinsk kald. Der er tilknyttet akutlægebil og palliativt team til afdelingen.
Vores dagkirurgiske center (DKC) er en af Danmarks største dagkirurgiske afdelinger.
Vi prioriterer god uddannelse højt og forventer engagement og interesse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Anne Mette Skjødt-Jensen på telefon 78 42 53 06 eller til afdelingslæge og UKYL, Christian Melchior Olesen på telefon 78 42 53 13.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 19. oktober 2018. Husk at angive hvilken/hvilke stillinger der søges.
Samtaler forventes afholdt på Regionshospitalet Horsens fredag d. 26. oktober 2018

Motiveret ansøgning og et CV sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale