2 introduktionslæger i Akut medicin FAM (Fælles Akut Modtagelse), Odense

Ansøgningsfrist: 27/05/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

 

FAM OUH, der er Danmarks største og måske mest velfungerende akutmodtagelse

 

 

I FAM er der ansat 10 speciallæger, en professor i akut medicin samt en ledende overlæge.

Dertil kommer 6 KBU-læger og  2 introduktionslæger. Yderligere 15 KBU-læger har halv tid i FAM og halv tid på geriatrisk, neurologisk, lungemedicinsk, gastroenterologisk eller kardiologisk afdeling.

Herudover bemandes FAM med vagthold fra syv  intern medicinske grenspecialer bestående af bagvagt 1(speciallæge), bagvagt 2 (hoveduddannelseslæge), 2 forvagter, sweeper samt medicinsk mellemvagt. Alle vagthold er i tilstedeværelsesvagt. Ortopædkirurger, parenkymkirurger og neurologer er ansat i specialafdelinger med tjeneste i FAM og de modtager alle deres akutte patienter i FAM. FAM modtager i tillæg akutte patienter fra specialerne gyn/obs, pædiatri, thorax- og karkirurgi samt neurokirurgi.

 

Uddannelsens sammensætning

Introduktionsstillingerne i akutmedicin på OUH  er sammensat med 6 måneder i intern medicin fulgt af 3 måneder i ortopædi og 3 måneder parenkymkirurgi. alle specialer er fysisk samplaceret i FAM-bygningen. I det intern/akutmedicinske forløb superviseres der af HU- og speciallæger i akutmedicin og intern medicin. I forløbene i de kirurgiske afdelinger superviseres der af HU- og speciallæger i ortopædi og kirurgi. På OUH modtages de præhospitalt uafklarede patienter typisk i den intern medicinske del af FAM.

Introduktionslæger indplaceres som mellemvagt. Ved mangel på erfaring i intern medicin, kirurgi eller ortopædi startes som forvagt.

 

Ud over obligatoriske kurser i klinisk vejledning omfatter introduktionsuddannelsen i akutmedicin ved OUH også kurser i ultralyd, diverse simulationskurser i både praktiske procedurer og ABCD-gennemgang, medicinsk nødkaldstræning og hjertestopsundervisning. I alt tilbydes årligt 10 kursusdage, hvoraf flere kan planlægges efter introduktionslægens interesseområder.

 

 

Arbejdsområder:  

Introduktionslægen skal være interesseret i at fungere i en uddannelsesintensiv afdeling med fokus på patientbehandling af høj kvalitet integreret med uddannelse af ligeledes høj kvalitet af både yngre kolleger i forskellige uddannelsesforløb samt tværfagligt personale.    

Stillingen indebærer, at introduktionslægen sammen med det øvrige vagthold udarbejder kliniske vurderinger, journal samt udrednings- og behandlingsplaner på akutte patienter. Herudover stuegang , akutambulatorium og medicinske nødkald.

   

 

 

Er interesseret i at anvende akut ultralydsdiagnosticering efter behørig oplæring.   

   

 

 

Vi forventer at afholde samtaler d. 5. juni 2019.  

 

 

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen, Anne-Sofie Pii, anne-sofie.pii@rsyd.dk  eller tlf. 65414768 

 

 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:    

 

Uddannelsesansvarlig overlæge Sune Laugesen

Fælles Akutmodtagelsen, FAM

OUH/Odense Universitetshospital

sune.laugesen@rsyd.dk

 

Ledende overlæge Michael Hansen-Nord   

Fælles Akutmodtagelsen, FAM   

OUH/Odense Universitetshospital   

tlf. 6541 2673   

mobil 2328 3460   

E-mail: michael.hansen-nord@rsyd.dk