1 stilling som overenskomstansat overlæge i Palliativ Enhed Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R Odense

Ansøgningsfrist: 10/03/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Vi søger en overenskomstansat overlæge, der vægter faglighed inden for Palliativt Medicin højt og ønsker at være med til videreudvikling af palliativ indsats specielt til patienter med andre sygdomme end kræft.

 

Afdelingsbeskrivelse
Palliativ Enhed er en del af Onkologisk Afdeling R. Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

Afdelingen råder over:

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet
  • 4 sammedagssenge.
  • Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod
  • Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger
  • Anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”).
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionsmedicin
 • Palliativ Enhed
 • Palliativt Sengeafsnit med 11 senge
 • Klinisk forskningsenhed
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

 

Afdelingen i tal:
Afdelingens samlede budget er 489 mio. kr i 2020, og den samlede personalenormering er 450 ansatte.

 

2019

 

 

 

Nyhenviste

 

6115 (heraf 726 i Palliativ Enhed)

 

Indlæggelser

 

3198

 

Besøg i strålebehandlingen

 

36.027

 

Besøg i ambulatoriet

 

26.202

 

Ambulant kemoterapi

 

20.634

 

Klinisk Lab (blodprøver)

 

25.426

 

 

Nuværende lægestab:
Der er aktuelt ansat 69 læger: En ledende overlæge, 3 professorer, 24 overlæger, 19 afdelingslæger, 7 1. reservelæger og 15 reservelæger. Heraf er 4 overlæger, 1 vikar for overlæge og 4 afdelingslæger tilknyttet Palliativ Enhed.

Organisering:
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge, oversygeplejersken samt afdelingens forskningsleder. Udover forskningslederen (translationel forskning) er der 2 lægefaglige professorater tilknyttet gastrointestinal cancer og strålebehandling. Dertil har afdelingen en professor i medicinsk fysik.

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:
H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, thyreoideacancer.

T- team: Lungecancer, oesophagusscancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

G-team: Gastrointestinal cancer.

 

Til afdelingen er tilknyttet Palliativ Enhed, der har udgangspunkt fra såvel OUH Odense og OUH Svendborg.

Palliativ Enhed

Personalenormering: 

 • 9 speciallæger
 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 6 sygeplejersker
 • 2 sekretærer
 • 1 psykolog
 • 4 fysioterapeuter
 • 1 socialrådgiver
 • Netværk af frivillige, som ledes af en fuldtidsansat koordinator

Funktion:

 • Varetager palliativ indsats til patienter med uhelbredelig, livstruende sygdomme med komplekse palliative problemstillinger og deres pårørende.
 • Yder konsulentbistand og samarbejder med sundhedspersonale, som behandler palliative patienter.
 • Varetager lægefunktionen i normal arbejdstid på Hospice Fyn og Hospice Sydfyn.
 • Varetager lægefunktionen i Palliativt Sengeafsnit.
 • Dækker uden for normal arbejdstid en beredskabsvagt fælles for Hospice Fyn, Hospice Sydfyn, Hospice Sønderjylland og Palliativt Sengeafsnit. Beredskabsvagten yder dertil telefonisk rådgivning vedrørende palliative patienter til vagtlæger og læger på sygehusene i Region Syddanmark.

Palliativt Sengeafsnit råder over 11 senge. Målgruppen for sengeafsnittet er den samme som for Palliativ Enhed, og benyttes i de tilfælde, hvor der er behov for indlæggelse for at sikre god palliativ indsats.

Undervisningsforpligtelser:
Palliativ Enhed har undervisningsforpligtigelse overfor tværfagligt personale, der deltager i pleje og behandling af palliative patienter, i primær og sekundærsektoren på Fyn.

Kvalifikationer:
Ansøger skal:

 • Gerne være speciallæge i eksempelvis anæstesiologi, intern medicin, geriatri, almen medicin, klinisk onkologi eller andet speciale med relevans for palliativ medicin.
 • Meget gerne have efteruddannelse i Palliativ Medicin eller ønske om at tage efteruddannelse.
 • Kunne varetage og udvikle basal og specialiseret palliation for patienter med malign og non-malign sygdom
 • Have gode samarbejdsevner og kunne indgå i tværfagligt arbejde.
 • Gerne have undervisningserfaring og gode kommunikative færdigheder.
 • Gerne have videnskabelig erfaring og kunne igangsætte og gennemføre videnskabelig aktivitet

 

Overlægens funktioner:
Det forventes, at overlægen i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger i Palliativ Enhed deltager i varetagelsen af alle enhedens arbejdsområder, herunder

 • Visitation, behandling og opfølgning af palliative patienter.
 • Undervisningsforpligtigelser
 • Forsknings- og udviklingsopgaver
 • Dagfunktionen på Hospice Fyn og Hospice Sydfyn
 • Deltager i beredskabsvagten

 

Speciallægerne i Palliativ Enhed fordeler internt ansvars- og kompetenceområder.

Overlægerne må regne med funktion på både OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus samt de 2 hospices.

I det daglige referer overlægen til den ledende overlæge, Onkologisk Afdeling.

Ansøgning:
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syg lægerollekompetencer, da der vil blive foretaget faglig bedømmelse på baggrund heraf.

Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist senest d. 10. marts 2021 og første samtaler forventes afholdt d. 16. marts 2021. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2021 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen på telefon 6541 2978 eller på mail: stefan.jeppesen@rsyd.dk