1 Introstilling og 1 uklassificeret stilling ved Kvindesygdomme og fødsler, Esbjerg Sygehus Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler

Ansøgningsfrist: 01/06/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Ved Kvindesygdomme og fødsler, Esbjerg Sygehus, bliver 1 introduktionsstilling og 1 uklassificeret stilling ledig til besættelse 1.august 2024, eller efter aftale. 

Vi tilbyder:

 • En afdeling med stort fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning.
 • Supervision og god mulighed for sparring i hverdagen og godkendt uddannelsesprogram.
 • Fast vejleder under forløbet
 • Gode muligheder for at tilegne sig færdigheder inden for diagnostik og behandling af akutte og ambulante gynækologiske og obstetriske patienter.
 • Fri med løn til deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen.
 • Gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende).
 • Mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser/regningslinjer i afdelingen samt mulighed for forskning.    

Om afdelingen:
Kvindesygdomme og fødsler, har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling. 

 • Lægestaben består af 10 bagvagter og ca. 12 yngre læger.
 • Afdelingen har ca.1.700 fødsler pr. år
 • Stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi
 • Forskning er et af sygehusets vigtige strategiske indsatsområder, og i afdelingen arbejdes der målrettet på at styrke denne indsats
 • LAKK – stort veludbygget afsnit til færdighedstræning

Vi forventer:

 • At du har interesse for at prøve kræfter med det gynækologiske-obstetriske speciale   
 • At du er engageret og kan lide klinisk arbejde
 • At du kan lide at samarbejde på tværs af faggrupper
 • At du indgår i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestested

Løn og ansættelsesvilkår:
I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Som reservelæge indgår du i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestested

Der indhentes Børneattest.

Yderligere informationer:
kan rettes til ledende overlæge Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen, telefon 20772380 eller e-mail  Sidsel.Elisabeth.Boggild.Ipsen@rsyd.dk  

eller uddannelsesansvarlig overlæge Birgitte Bruun Nielsen e-mail: birgitte.bruun.nielsen@rsyd.dk.

Du kan læse mere om afdelingen her

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning 

Ansøgning og CV sendes via nedenstående link senest den 1, juni 2024. Ansættelsessamtaler vil finde sted den 12. juni 2024.

Sygehuset:
Esbjerg Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Grindsted Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

 • Patient og kundefokus
 • Det hele sygehus
 • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.