1 introduktionsstilling og 1 uklassificeret reservelægestilling til Kvindesygdomme og Fødsler, Sydvestjysk Sygehus Afdeling for kvindesygdomme og fødsler

Ansøgningsfrist: 12/08/2021 Sydvestjysk Sygehus

Ved Kvindesygdomme og fødsler , Sydvestjysk Sygehus, bliver 1 introduktionsstilling (stillingsnr. 5501-040-38-i-01) og 1 uklassificeret reservelægestilling ledig til besættelse 1.oktober 2021, eller efter aftale. 

Vi tilbyder:

 • En afdeling med stort fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning.
 • Supervision og god mulighed for sparring i hverdagen og godkendt uddannelsesprogram.
 • Fast vejleder under forløbet
 • Gode muligheder for at tilegne sig færdigheder inden for diagnostik og behandling af akutte og ambulante gynækologiske og obstetriske patienter.
 • Fri med løn til deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen.
 • Gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende).
 • Mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser / regningslinjer i afdelingen samt mulighed for forskning.

·      Se afdelingens inspektorrapport her:

Om afdelingen:
Kvindesygdomme og fødsler, har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling. 

 • Lægestaben består af 12 bagvagter og ca. 10 yngre læger.
 • Afdelingen har ca.1900 fødsler pr. år
 • Stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi
 • Forskning er et af sygehusets vigtige strategiske indsatsområder, og i afdelingen arbejdes der målrettet på at styrke denne indsats
 • LAKK- stor veludbygget afsnit til færdighedstræning

Vi forventer:

 • At du har interesse for at prøve kræfter med det gynækologiske-obstetriske speciale   
 • At du er engageret og kan lide klinisk arbejde
 • At du kan lide at samarbejde på tværs af faggrupper
 • At du indgår i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestested
   

Løn og ansættelsesvilkår:
i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Som reservelæge indgår du i 10-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjenestested

Der indhentes børneattest.

Yderligere informationer:
kan rettes til ledende overlæge Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen, telefon 20772380 eller e-mail Sidsel.Elisabeth.Boggild.Ipsen@rsyd.dk.

Du kan læse mere om afdelingen her. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning: 

Ansøgning og CV sendes via nedenstående link senest d.12-8.21. Ansættelsessamtaler i uge 33.

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig? 
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset bl.a. med den kommende lægeskole. Der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel.