1 årigt vikariat for afdelingslæge søges til gynækologisk-obstetrisk afdeling den 1-4-19 eller efter aftale. Gynækologi og Obstetrisk afdeling

Ansøgningsfrist: 2019-02-25T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Har du lyst til at arbejde i en afdeling med gode kolleger, hvor uddannelse og læring er i højsædet, hvor der er højt til loftet og arbejdsglæde i fokus. Så har du mulighed for at prøve kræfter med dette på Sydvestjysk Sygehus i Danmarks 5. største by, Esbjerg. 

 

Stillingens funktion og ansøgers kvalifikationer: 

  • Vi søger en vikar for speciallæge i gynækologi og obstetrik, gerne med interesse indenfor urogynækologi eller obstetrik. Dit arbejdsfelt kan tilpasses efter konkret aftale. 
  • Vi lægger stor vægt på faglighed og gode samarbejdsrelationer. 

 

Uddannelse prioriterer vi højt, og vi ønsker at du deltager i både undervisning og supervision. Vi deltager i uddannelse af medicinstuderende, læger og jordemødre. Vi har en meget velfungerende afdeling for tværfaglig teamtræning i bla. UK fødsler. 

Forsknings interesse vil være en fordel. 

 

Afdelingen: 

Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling. Gynækologien har garantifunktion for Region Syddanmark.  

 

Gynækologisk/obstetrisk afdeling har ca. 1900 fødsler, stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi. Gynækologisk afsnit har tilknyttet en inkontinensklinik. Obstetrisk afsnit har desuden tilknyttet ultralydslaboratorium med prænatal diagnostik.   

 

Afdelingen er bemandet med ca 24 læger: 6 overlæger, 7 afdelingslæger, 1-2 1. reservelæge samt 3 introduktionslæger og 6 yngre læger underuddannelse til almen medicin/ præintro. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske regioner og Yngre læger. 

Afdelingslægen går i tilstedeværelsesvagt i 11-12 skiftet 1 holds-drift. Bagvagten varetager og superviserer akutte opgaver indenfor både obstetrik og gynækologi. 

 

Ansøgning opbygget ud fra de 7 lægeroller samt CV sendes til nedenstående link senest den  25. Februar 2019.

Yderlige oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse ved ledende overlæge Sidsel Ipsen, 20772380.

 

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?  

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2019/20, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel.