1-årig introduktionsstilling på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik fra 1. september 2019 eller efter aftale Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense

Ansøgningsfrist: 21/06/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En et-årig introduktionsstilling på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse fra 1. september 2019 eller senere efter aftale.  

 

Stillingen kan foruden uddannelse til speciallæge i arbejdsmedicin, også søges til supplerende uddannelse i almen medicin og samfundsmedicin. Stillingen er vagtfri. Der foreligger godkendt uddannelsesplan og funktionsbeskrivelse.   

 

Introduktionslægen deltager i det daglige kliniske ambulante arbejde med undersøgelse af patienter på mistanke om erhvervsbetingede lidelser. Den kliniske undersøgelse består af optagelse af sygdoms- og eksponeringsanamnese, objektivt undersøgelse med ordinationer af parakliniske undersøgelser og virksomhedsbesøg. Der er mulighed for at deltage i klinikkens internationale arbejde med projekter.   

 

Klinikkens hovedopgave er forebyggelse af arbejds- og miljøbetingede lidelser, hvilket foregår med udgangspunkt i klinisk ambulant patientundersøgelse forskning og formidling. Klinikken arbejder såvel lokalt, nationalt som internationalt på forståelse og udbredelse af viden, som fører til bedre arbejdsmiljø, miljø og fremme af sundhed.   

 

Formalia:  

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionens Lønnings- og Takstnævn.  

Ansættelsessamtaler:  

Torsdag den 27. juni 2019 om eftermiddagen.

 

Yderligere oplysninger:  

Ledende overlæge Lars Brandt, tlf. 6541 4990 eller e-mail lars.brandt@rsyd.dk og på AMK´ hjemmeside www.info.ouh.dk/wm336749