1-2 Introduktionsstillinger bliver ledige på Organkirurgi i Kolding, Sygehus Lillebælt pr. 01.04.19 eller efter nærmere aftale. Organkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 2019-02-22T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Introduktionslæger indplaceres i døgndækket mellemvagtslag med god mulighed for supervision af tilstedeværende bagvagt. Afdelingen er i rivende udvikling med stor fokus på uddannelse. Du vil få mulighed for deltagelse i de akutte operationer døgnet rundt samtidig med at oplæring i den elektive kirurgi opprioriteres..

 

Som ny introduktionslæge tilbyder Organkirurgi, Kolding dig:

 

 • Et godt introduktionsprogram. De første 2 uger af din ansættelse er vagtfri.
 • Indplacering i 13-skiftet mellemvagtsrul med god mulighed for supervision af tilstedeværende bagvagt, både til vurdering af akutte patienter samt planlægning og udførelse af akutte operationer.
  I dag- og aftenvagten danner introlægen team i FAM med FAM bagvagten eller på OP med OP bagvagten for at sikre en optimal oplæring.
 • Funktionsrul med prioriteret uddannelsesdage, eksempelvis endoskopien eller dagkirurgi.
 • Sikkerhed for deltagelse i obligatorisk laparoskopi- og endoskopisimulatorkursus, forud for oplæring i endoskopi, laparoskopiske operationer; galde og appendektomi m.m.
 • Planlægning samt deltagelse i/superviseret udførelse af elektive procedurer (herniotomi, lap.chol. mv).
 • Oplæring i gastro- og koloskopi mhp. at opnå selvstændighed i disse procedurer. Oplæringen foregår i Vejle. Pr. 01.09.19 samles Sygehus Lillebælts benigne organkirurgi i Kolding, hvorfor der er god mulighed også for superviserede dagkirurgiske operationer.
 • 1-dages grisekursus med træning i laparoskopisk og åben kirurgi.
 • Introduktionslæger tilbydes deltagelse i Davoskursus: http://www.Davoscourse.ch/
 • Individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i dine kompetencer, hvor målet er at gøre dig klar til at ansøge og få hoveduddannelsesstilling efterfølgende. Afdelingen råder over eget læringscenter med bl.a. endoskopisimulator, laparoskopisimulator, Black box og træningsstationer til suturering m.m.

De organkirurgiske afdelinger i Kolding og Vejle varetager i fællesskab udredning og behandling af kirurgiske sygdomme hos borgere fra Sygehus Lillebælts optageområde.

 

Kolding sygehus er et af regionens akutsygehuse og modtager de akutte kirurgiske patienter fra hele optageområdet, ca. 300.000 årligt. Organkirurgi, Kolding har som følge heraf stor fokus på akut kirurgi med spændende muligheder for oplæring af yngre kirurger. Afdelingen har endvidere den elektive øvre benigne kirurgi, det være sig hernie-, galde- og reflukskirurgi, samt den benigne colonkirurgi. Vi er center for benign robot-kirurgi.

Derudover er der også en stor endoskopisk aktivitet (herunder udredning for gastrointestinal cancer) med over 5000 procedurer årligt.

Vejle Sygehus er kræft og speciallistsygehuset, og Organkirurgi, Vejle varetager helt overvejende udredning og behandling af kræft med fokus på kolorektal- og mammacancer. Afdelingen har som følge heraf en stor endoskopisk aktivitet med op mod 7.000 skopier om året. Akutte patienter modtages kun i Vejle, hvis problemstillingen er kræftrelateret. Hovedparten af kolorektal kirurgi udføres på Da Vinci XI robot og driver i den forbindelse forsknings- og udviklingsaktiviteter. Analkirurgi findes på begge matrikler.

 

På grund af denne organisering og opgavedeling imellem har vore introduktions- og hoveduddannelseslæger tjeneste på begge matrikler med hoved tjenestested i Kolding af hensyn til opnåelse af kompetencer. Vagter og akut operationsaktivitet foregår i Kolding i lighed med dagtjeneste med fokus på benign og ambulant kirurgi. Som introduktionsreservelæge vil du i Kolding særligt få glæde af det store flow af akutte patienter og operationer i vagtarbejdet, hvilket hurtigt giver en god, bred klinisk erfaring. I Vejle har dagtjenesten særligt fokus på målrettet og systematisk oplæring i endoskopi. Der er desuden mulighed for indsigt i udredning og behandling af kræft på højt fagligt niveau, og en omfattende forskningsaktivitet/et levende forskningsmiljø.

Lægegruppen består af KBU-læger, introduktionslæger, hoveduddannelseslæger og speciallæger i kirurgi, samt hoveduddannelses læger i gynækologi/obstetrik og almen praksis.

 

Afdelingen har en uformel tone, hvor der sættes pris på humor. Der er et godt interkollegialt samarbejde, og altid mulighed for hjælp og supervison ved behov.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten. Introlæger indgår i en 13-skiftet døgndækket 2-skiftet vagt. Herudover er der dagligt en operations mellemvagt dag og aften, som danner team med operations bagvagten.

 

Har du nogen spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlige overlæge Nina Sass, på tlf. 7636 2661/2244 4771 eller på mail: Nina.Sass@rsyd.dk

 

Vi håber ovenstående har fanget din interesse og glæder os til at høre fra dig.

 

Ansøgningsfrist fredag den 22.02.19, ansættelsessamtaler afholder umiddelbart herefter.

 

For at vi kan give din ansøgning den bedste behandling, beder vi dig søge via nedenstående link: “søg nu”