Jo større, jo værre Store enheder har en tendens til at skabe et vildtvoksende bureaukrati

HVILKEN DOKUMENTATION FINDES der for påstanden: Jo større, jo bedre? Dagens Medicin har i samarbejde med Teglconsult iværksat en undersøgelse blandt cheferne på landets sygehuse om, hvordan fremtidens regioner og kommuner skal se ud. (Dagens Medicin nr. 5/04). Meget forudsigeligt er buddet fra sygehuscheferne, at kommunerne skal være større. Derfor er det relevant, at der fremlægges dokumentation for, hvorfor større enheder vil føre til bedre service og løsning af problemer.

Holland har gennemført en strukturændring med større enheder. Og det har ikke været en succes.

Store enheder har en tendens til at skabe et vildtvoksende bureaukrati og lange, besværlige arbejdsgange. Gennemsigtigheden, indflydelsen og dialogen med medarbejdere, patienter og befolkningen bliver samtidig forringet. Jeg ved godt, at nogle betragter det sidste som argumentet for store enheder. Men det vil samtidig forringe mulighederne for fleksibilitet og kvalitet.

TO SYGEHUSCHEFER , PEDER Jest og Jens Peter Steensen, er i artiklen citeret for nødvendigheden af større kommunale enheder for at sikre et sammenhængende behandlingsforløb. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er begge to meget store kommuner, hvor det absolut ikke er bedre.

Jeg formoder, at begge sygehuschefer har kendskab til erfaringerne fra Københavns og Frederiksberg Kommune. Frem for at lægge sig fast på en enheds størrelse bør man snarere analysere problemet, f.eks. sammenhængende behandlingsforløb, og ad den vej finde frem til løsninger. Christian Møller Nielsens løsning i samme artikel forekommer at være mere rationel: At fjerne gråzonerne og lægge pleje- og behandlingsopgaverne ind under de kommende regioner.

Lars Hutters, Afdelingslæge

Skriv kommentar