jens_norbak

»Det kan være bekvemt for personalet på somatiske afdelinger at tvangsindlægge under psykiatriloven,« siger overlæge Jens Nørbæk, som er ansat i Enhed for Liaison og Tilsyn på Psykiatrisk Center Hvidovre

Skriv kommentar