Ingen hjælp til debatterende læge Man kan ikke forvente hjælp fra PLO i sagen om private firmaers influenzavaccinationer

DANSKE LÆGERS VACCINATIONS Service (DLVS) omdelte i august/september 2003 i Hvidovre brochurer, der tilbød gratis influenzavaccination i borgernes hjem. I den anledning skrev jeg i Hvidovre Avis 3.9.03 et læserbrev, der i ? medgivet ? karske vendinger og ligefremt sprogbrug opfordrede borgerne til først at tale med deres egen læge, før man lod sig vaccinere. […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement