Hvor lidt evidens skal der til for at ændre en guideline? DEBATINDLÆG: De obstetriske guidelines omkring håndtering af graviditeter, der går over termindatoen, blev revideret uden tungtvejende evidens, muligvis til stor ulempe for kvinderne, den offentlige økonomi og arbejdsmiljøet på de danske fødegange.

Det er alment anerkendt at sundhedsvæsenet skal arbejde evidensbaseret, og at praksis ikke skal ændres, med mindre der er belæg for det. Derfor stiller vi spørgsmålstegn ved, om der er belæg for de nye obstetriske guidelines for graviditeter, der går over termindatoen – således at ukomplicerede graviditeter nu igangsættes i gestationsalderen (GA) 41+3, frem for […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement