Hun afdramatiserede AIDS
Foto: Joachim Rode

Hun afdramatiserede AIDS MINDEORD. Lone de Neergaard var en af de mest indflydelsesrige embedsmænd og en god kommunikator, der bl.a. bidrog væsentligt til at håndtere indsatsen over for AIDS, fortæller en daværende kollega, Else Smith.

Lone de Neergaard er død i en alder af 72 år. Gennem flere årtier var hun i sine roller som bl.a. direktør i det daværende Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, og chef for sundhedsplanlægningen i Sundhedsstyrelsen én af de mest magtfulde personer i det danske sundhedsvæsen.

Lone de Neergaard blev læge fra Københavns Universitet i 1973, og rejste kort efter til Australien, hvor hun videreuddannede sig indenfor administration på Royal North Shore Hospital og i almen praksis i Sidney i perioden 1973-77.

Allerede i 1980 blev hun tilknyttet Sundhedsstyrelsen, og i 1983 blev hun speciallæge i samfundsmedicin. I perioden 1986-88 var Lone de Neergaard chef for AIDS-Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen – en post, hun både internt og i offentligheden fik ros for, husker hendes tidligere kollega og chef i Sundhedsstyrelsen, nuværende vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital Else Smith.

»Lone de Neergaard var en god kommunikator af sundhedsbudskaber til offentligheden, hvilket hun bl.a. viste i rollen som leder af Sundhedsstyrelsens AIDS-sekretariat i 1980’erne. Hun var billedet på myndighedernes håndtering af hiv/aids, og det var hendes store fortjeneste, at budskabet om afdramatisering og aftabuisering af sygdommen nåede bredt ud i befolkningen. Lone bidrog til at lægge grundtonen i kampagnen, og forstod betydningen af at bruge humor som et redskab til at sprede budskabet,« siger Else Smith.

Lone de Neergaard var i perioden 1995-2005 sundhedsfaglig direktør i Hovedstadens Sygehusfællesskab. I 2005 kom hun tilbage til Sundhedsstyrelsen.

»Vi var enhedschefer i Sundhedsstyrelsen i samme periode. Selv om vi kunne have vores uenigheder, var hun samtidig en lyttende, venlig og forstående person, der i en diskussion havde den vigtige egenskab, at hun forstod og anerkendte den helt basale betydning af gode argumenter. En inddragende og god kollega, som jeg vil huske som et særligt menneske,« siger Else Smith.

Lone de Neergaard stod bl.a. for styrkelse af det arbejde, som blev grundlaget for de fælles akutmodtagelser, screening for livmoderhalskræft, kræft- og hjertepakkerne samt specialeplanen.

»Arbejdsmæssigt stillede Lone hårde krav til sig selv, hvilket bl.a. kom til udtryk i 2005, hvor hun var hovedansvarlig for at sætte gang i udarbejdelsen af den første specialeplan. Hendes store arbejdsindsats viste sig også året efter i 2006, hvor Jens Kristian Gøtrik gik som medicinaldirektør, jeg blev konstitueret, og Lones kontor stod for at skulle udrede sagerne fra Herlev, hvor kræftpatienter ikke i tide var blevet behandlet (og som var den egentlige årsag til den daværende krise i Sundhedsstyrelsen, red.),« siger Else Smith.

Da den første specialeplan var færdig i 2011 gik Lone de Neergaard på pension som 65-årig.

»Jeg kunne mærke, at jeg var mere træt, end jeg plejede at være. Og jeg havde slet ikke tid til andet end at arbejde. Og sådan skal det ikke være,« sagde hun dengang til Dagens Medicin, efter hun havde meddelt sin afgang.

Lone de Neergaard var gift med Michael von Magnus, der også har været chef i Sundhedsstyrelsen.

Skriv kommentar