HS overvejer genbrug af medicinsk engangsudstyr Tysk firma afprøves på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital

Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) overvejer at indføre genbrug af medicinsk engangsudstyr, efter at Statens Serum Institut i en ny rapport konkluderer, at det kan foregå på forsvarlig vis. Rapporten fastslår også, at der ikke er bestemmelser i loven, der forhindrer genbrug af medicinsk engangsudstyr.

Ifølge sundhedsfaglig direktør i HS, Lone de Neergaard, giver resultaterne grundlag for at gå videre med at undersøge mulighederne.

»I første omgang skulle vi finde ud af, om det var forsvarligt og i orden. Det næste er at afklare logistik og økonomi i en større sammenhæng, og hvis det viser sig at være o.k., så er det da den vej, vi regner med at gå. Men det er klart, at inden vi siger, at nu gør vi det, så skal vi selvfølgelig sikre os, at det holder i en bredere sammenhæng,« siger hun.

Tysk firma afprøves

Baggrunden for rapporten fra Statens Serum Institut er et pilotprojekt, som instituttet har udført i samarbejde det tyske firma Vanguard. Firmaet, som arbejder for ca. 400 hospitaler i Tyskland, Holland og Italien, har i en to måneders periode rengjort og resteriliseret engangs-udstyr på udvalgte afdelinger på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Det er sket for at teste, om det rent praktisk hænger sammen at transportere udstyr så langt væk som til Berlin for at få det rengjort.

»Der er rapporteret om forhold, der kunne være bedre, men generelt har der været tilfredshed med det praktiske. Det samme gælder økonomien og mulighed for at mærke instrumenterne, så man kan holde øje med, hvor mange gange et engangsinstrument er blevet genbrugt,« siger Ole Bent Jepsen, leder af projektet og indtil sin pension ved årsskiftet overlæge på Statens Serum Institut.

Rapporten peger på, at firmaet Vanguard ikke har modtaget klager over uheld eller andre episoder i det hele taget i forbindelse med at rengøre engangsudstyr. Den konkluderer også, at der ikke er bestemmelser i loven, der forhindrer genbrug af engangsudstyr eller besværliggør det.

Eksempelvis er det ikke nødvendigt at informere patienter om, at de bliver behandlet med engangsudstyr, som har været anvendt tidligere.

Formålet med pilotprojektet er ifølge rapporten at mindske eller helt stoppe uautoriseret genbrug af medicinsk udstyr på danske sygehuse. Den seneste undersøgelse af det problem foretog Statens Serum Institut i 1999, og den afdækkede i alt 108 tilfælde af genbrug inden for en række udvalgte specialer.

Dyrt engangsudstyr

»Der er alt for stor usikkerhed om kvaliteten ved den slags genbrug, hvor det i realiteten er den enkelte sundhedsperson, der afgør, om det er forsvarligt eller ej at genbruge, og om kvaliteten af rengøring og sterilisering er i orden. Vi har ønsket at afprøve, om der er et alternativ,« siger Ole Bent Jepsen

Men sygehusene ser også andre fordele ved systematisk genbrug af bestemte former for engangsudstyr.

»Engangsudstyr forekommer at være urimeligt dyrt. Dertil kommer, at mange firmaer laver engangsudstyr sådan, at man ikke uden videre kan skifte fra et firma til et andet. Hvert firmas produkt har en eller anden specialitet, der gør, at kun deres produkt kan bruges. Det kan f.eks. være størrelsen af slanger eller studser, der skal passe sammen,« siger Torben Mogensen, lægelig direktør på Hvidovre Hospital, som vurderer, at det tyske firma Vanguard leverer et produkt af høj kvalitet.

»Vi kan ? og skal ? ikke forsøge os med at rengøre og resterilisere engangsudstyr på vores egne sterilcentraler. Det kræver en ekspertise, som det enkelte sygehus ikke har,« siger han.

Af den ny rapport fremgår det, at Statens Serum Institut ikke har kunnet finde dokumenterede eksempler på, at der i praksis er en risiko ved at genbruge medicinsk engangsudstyr. Heller ikke Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen har kendskab til hændelser, hvor patienter er kommet til skade af den grund.

Men Medicoindustriens direktør Ditte Nørgaard-Andersen har fra producenter hørt om eksempler fra udlandet, hvor f.eks. engangskatetre er gået i stykker i kroppen på patienter efter genbrug.

»Jeg vil nu appellere til vore virksomheder om, at de træder frem, hvis de har kendskab til tilfælde, hvor det er gået galt med genbrug,« siger hun.

Producenterne af medikoudstyr har også internationalt meldt ud, at de ikke tager ansvaret for deres engangsudstyr, hvis det anvendes flere gange. Det har betydet, at de læger og sygehuse, som genbruger dette udstyr, reelt gør det på eget ansvar. Men i samarbejdet med Vanguard er de ude over det problem, da firmaet overtager ansvaret.

Mette Ebdrup

Skriv kommentar