HS fjerner hver anden lægesekretær

700 lægesekretærstillinger på hospitalerne i Hovedstadens Sygehusfællesskab nedlægges over de kommende tre år. Det svarer til hver anden stilling, og det sker som følge af indførelsen af den elektroniske patientjournal (EPJ).

I stedet skal lægerne til tasterne, når den elektroniske patientjournal erstatter papiret. Beslutningen har vakt udbredt bekymring blandt HS-lægerne, siger afdelingslæge Lars Hutters, der er formand for Hovedstadens Reservelæger og medlem af teknologiudvalget i HS.

»Der er dyb bekymring både blandt overlæger og yngre læger. Vi frygter, at det vil tage meget mere tid at overtage lægesekretærernes opgaver, end HS-direktionen siger. Sagen har lige været oppe i bestyrelsen for Københavns Lægeforening, og her gav overlægerne udtryk for, at de risikerer at få endnu mindre tid til at være specialister. Vi håber, at HS vil nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se nærmere på, hvad omlægningen vil betyde for lægernes tidsforbrug, så man kan tage højde for konsekvenserne,« siger Lars Hutters.

Selv om overgangen fra papir- til elektronisk journal får vidtgående konsekvenser, tager processen så lang tid, at HS helt kan undgå at skulle afskedige lægesekretærer. I stedet nedlægges stillingerne i takt med, at sekretærerne skifter job eller går på pension.

Det kommer til at ske over de næste tre år, og der er endnu ikke sat dato på, hvornår processen går i gang, oplyser informatikdirektør i HS Sten Christophersen.

Han mener ikke, at lægerne har grund til at frygte et øget arbejdspres.

»Det er ikke uforståeligt, hvis der er læger, der tror, at de skal lave meget mere. Men sådan er det ikke, for maskinerne vil i vid udstrækning overtage arbejdet. Den elektroniske patientjournal er et højt struktureret redskab, som slet ikke kræver den samme mængde tekst som de nuværende journaler. Så lægerne kommer ikke til at bruge mere tid, end de i dag bruger på at diktere oplysningerne til sekretærerne,« siger Sten Christophersen.

Når arbejdet med at skrive journaler forsvinder, skal lægesekretærerne løse andre opgaver som f.eks. patientinformation og -koordination, web-opgaver, kvalitetssikring og statistik.

Ole Felsby

Skriv kommentar