Høj kemodosis har ingen effekt på overlevelsen ved leukæmi

Høj kemodosis har ingen effekt på overlevelsen ved leukæmi I USA bliver patienter med akut myeloid leukæmi behandlet med en højere dosis kemoterapi end patienter i Europa. Et nye europæisk studie afkræfter, at den højere dosis kemoterapi skulle have en positiv effekt på overlevelsen.

Det påvirker hverken remissionsraten eller den samlede overlevelse positivt, at patienter med akut myeloid leukæmi (AML) bliver behandlet med en højere dosis kemoterapi. Sådan lyder konklusionen på et nyt, protokolleret studie fra den britiske AML-gruppe UK NCRI, der blev præsenteret på ASH lørdag. 

Resultatet af studiet er negativt i den forstand, at det ikke bidrager til en bedre patientbehandling, men det har en vigtig karakter, da det modsiger den måde, leukæmipatienter bliver behandlet i USA. 

»Studiet her afkræfter, at det giver bedre behandlingsresultater at behandle AML-patienter med en højere dosis af kemomidlet Daunorubicin, end hvad der er standard i Europa. Det tyder på, at vi i Danmark kan fortsætte med at give vores patienter den aktuelle standardbehandling frem for at øge dosis,« siger klinikchef Lars Kjeldsen fra Rigshospitalets hæmatologiske klinik, som sammen med alle danske AML-behandlende afdelinger har bidraget med leukæmi-patienter til UK NCRI. 

UK NCRI’s protokol inkluderer ca. 1.200 leukæmipatienter og Rigshospitalet har bidraget med patienter til protokollen gennem de seneste ca. ti år. I det omtalte studie er effekten af 60 mg Daunorubicin testet overfor effekten af 90 mg Daunorubicin, og det viser sig altså, at patienterne ikke har gavn af en øget dosis. En dosis på 60 mg er standardbehandling i Europa. 

I dag er der langt imellem de positive behandlingsresultater for gruppen af AML-patienter. De tilgængelige behandlingstilbud afspejler, at der i et stort omfang skydes med ‘spredehagl’, og at mange undergrupper af AML-patienter bliver behandlet stort set ens. Derfor ville det ifølge Lars Kjeldsen naturligvis have været opløftende, hvis resultaterne af studiet havde peget på, at en højere dosis Daunorubicin kunne løfte overlevelsen. 

»Men når det ikke er tilfældet, så er det vigtigt, at vi ikke giver patienterne for meget kemoterapi. Daunorubicin er et middel, der kan påvirke hjertefunktionen negativt. Vi løber derfor en unødig risiko ved at give patienterne høje doser Daunorubicin, hvis det alligevel ikke tjener et behandlingsmæssigt formål,« siger han.  

Studiet af Daunorubicin har været gennemført som et randomiseret 1:1 studie, hvor halvdelen af de 1.206 patienter fik en standarddosis på 60 mg Daunorubicin, mens den anden halvdel fik en dosis på 90 mg. Patienterne blev randomiseret til studiet mellem september 2011 og oktober 2013. Fordelingen af mænd og kvinder var tilnærmelsesvis lige og patienterne havde en gennemsnitsalder på 53 år. 

Tidligere undersøgelser fra USA har i modsætning til de europæiske resultater fra UK NCRI’s studiet vist, at det gavner at øge dosis af Daunorubicin. Derfor behandles amerikanske AML-patienter generelt med en højere dosis kemoterapi end de europæiske.

Skriv kommentar