HansErikBotker1280

Hans Erik Bøtker skal holde et oversigtsforedrag om iskæmi, prækonditionering

Skriv kommentar