Grete Christensen

Grete Christensen

 • Hvad vil være dine mærkesager som formand?
  En stærk organisation med stor medlemsopbakning i et stærkt offentligt sundhedsvæsen, hvor sygeplejerskerne spiller en betydningsfuld rolle. Og har de nødvendige kompetencer til at gøre en forskel.
 • Hvordan vil du blive mere synlig end/lige så synlig som Connie Kruckow?
  Synlighed afhænger i høj grad af om vi sætter nogle samfundsrelevante dagsordener, og om vi har nogle klare budskaber at komme med, jeg vil bestræbe mig for begge dele, så mindst lige så synlig som min forgænger.
 • Hvad er den største udfordring for sygeplejerskerne i fremtiden?
  Manglen på sygeplejersker, som presser den enkelte sygeplejerskes arbejdsmiljø og arbejdsindsats, ligesom det fjerner muligheden for høj kvalitet og patientsikkerhed.
 • Der har været megen snak om at styrke og udvikle sygeplejerskernes kompetencer. Hvilke af lægernes arbejdsopgaver mener du, sygeplejerskerne kan overtage?
  Sygeplejersker udfører i dag på mange forskellige afdelinger arbejde som tidligere var lægearbejde, men de mangler mange steder den udvidede ordinationsret til at kunne gøre det fuldt ud.

  Når vi får uddannet kliniske ekspertsygeplejersker vil de kunne overtage en række kontrol og justerings-besøg, hvor de forhåbentlig vil kunne tilse alle kroniske patienter og med udvidet ordinationsret kunne ændre og justere på deres gældende behandling til stor glæde for patienterne.

 • Lægerne har udtrykt stor skepsis mod forslaget om at uddanne kliniske ekspertsygesplejersker med ordinationsret. Hvordan vil du overbevise dem om, at det er en god idé?
  Jeg tror ikke på, at det kan være rigtigt, at lægerne i Danmark tænker så meget anderledes end i andre lande, så jeg vil fortsætte med at finde eksempler fra andre lande i forhold til begge spørgsmål.

  Dernæst vil jeg selvfølgelig arbejde politisk på sagen, for det er vel ikke lægerne der er lovgiverne i dette land?

 • Er en strejke stadig et godt våben i en lønkamp?
  Strejke er det våben der findes, som verden ser ud i dag, og jeg mener faktisk det er ret effektfuldt, men det skal selvfølgelig først tages i anvendelse, hvis alt andet glipper.

  Hvis vi spørger befolkningen som blev skubbet på ventelisten om effekten, så var mange af dem loyale over for os og sagde, at det måtte jo være sådan, men det var en sandhed med modifikationer, når statsministeren på pressemøde efter pressemøde sagde, at alt jo forløb som det skulle.

  Ja, akutte patienter blev behandlet, som de skulle, men sundhedstilstanden i Danmark blev forringet væsentligt. Det var besynderligt at regeringen kunne tage det ansvar på sig.

 • Sygeplejerskeuddannelsen oplevede ansøgerfremgang i år. Hvordan vil du sikre, at faget fortsætter den udvikling?
  Det var fantastisk at opleve den fremgang i år, måske også begrundet i vores store synlighed sidste år.

  Jeg vil arbejde for, at kampagnen Hvid Zone som vi deltog i sammen med ministerier , arbejdsgivere og professionshøjskolerne bliver gentaget. Det er for mig helt oplagt, at det er nødvendigt at reklamere for de gode jobmuligheder, der ligger i sygeplejen, og hvad er mere naturligt end at reklamere for at blive sygeplejerske.

Kort om kandidaten

Fungerende formand, valgt som 1. næstformand

Født 1957

Uddannelse
1981:
Uddannet til sygeplejerske ved Sygeplejeskolen i Holbæk
 
1989:
Efteruddannelse som intensiv sygeplejerske
 
Udvalgte poster
1991 –
HB-medlem i Dansk Sygeplejeråd
1998 –
1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd
2000 –
Formand i Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA)
2002 –
Medlem af Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg
2003 –
DSR’s repræsentant i General Assembly i The European Federation of Nurses Associations (EFN) – tidligere PCN
2007 –
Formand for European Federation of Nurses Associations (EFN)

Læs svarerne fra modkandidaten Irene Hesselberg

Skriv kommentar