Gebyr-løsning rykker tættere på

Gebyr-løsning rykker tættere på PLO og Danske Regioner har som aftalt sendt en redegørelse for vagtlægeordningen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Nu er det op til styrelsen at vurdere, om den påtænkte gebyr-løsning kan gennemføres.

Det er efterhånden 11 dage siden, at myndighederne og lægerne blev enige om en løsningsskitse i gebyrsagen. Og nu er en egentlig løsning rykket et skridt tættere på.

Fredag sendte PLO og Danske Regioner nemlig deres fælles redegørelse for vagtlægeordningen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Nu er det op til styrelsen at vurdere, om man inden for lovens rammer kan betragte hver vagtlægeordning som ét behandlingssted, så vagtlægerne kan slippe for at betale det individuelle gebyr på 4000 kr. per år.

»Vi har i hvert fald gjort vores del af arbejdet. Nu er resten op til styrelsen,« siger Jonatan Schloss, direktør for PLO, til Dagens Medicin.

Første skridt

Meldingen fra PLO kommer i kølvandet på styrelsens besked om, at lægerne indtil videre kan undlade at betale det stærkt kritiserede gebyr, fordi der for tidens arbejdes på en løsning.

Arbejdet med at afskaffe det stærkt kritiserede gebyr, der er en ny opfindelse, blev igangsat ved et møde tidligere på måneden mellem Styrelsen for Patientsikkerhed, PLO, Lægeforeningen, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet.

Her blev parterne enige om at arbejde videre med en løsning, der indebærer, at der blot skal betales ét gebyr for hver enkelt vagtlægeordning i stedet for ét gebyr per vagtlæge.

Første skridt i forsøget på at nå i mål med den løsning har været at skabe klarhed over, hvordan de regionale vagtlægeordninger helt præcis er organiseret. Det er det arbejde, PLO i samarbejde med Danske Regioner nu har afsluttet, hvorefter det altså er op til Styrelsen for Patientsikkerhed at arbejde videre med spørgsmålet om, hvorvidt man på den baggrund kan betragte én vagtlægeordning som ét behandlingssted.

Sololæger rammes også

I PLO er der tilfredshed med, at en løsning nu synes at være rykket tættere på.

»Hvorvidt projektet lykkes afhænger af styrelsens vurdering, men vi er fortrøstningsfulde,« siger direktør Jonatan Schloss.

PLO-direktøren lægger dog samtidig vægt på, at vagtlægerne bare er en af flere grupper, der bliver ramt af de nye gebyrer på en urimelig måde.

»Visse sololæger og tutorlæger bliver ramt af de nye gebyrregler på en lige så urimelig måde som vagtlægerne. Dem har der bare ikke været så meget opmærksomhed om,« siger Jonatan Schloss, der fortæller, at Styrelsen for Patientsikkerhed på mødet tidligere på måneden påtog sig at forsøge at finde en løsning for de to grupper.

»Det er vigtigt, at der også kommer en løsning for de to grupper så hurtigt som muligt,« siger Jonatan Schloss.

Kommentarer

  1. Hm, 19.1. 18 var angivet som sidste betalingsdag for gebyret for 2017 på opkrævningen fra STPS. Først efter kl. 15 d. 19.1. kom STPS´mail om, at betalingen kunne vente. Og da var den jo for længst røget afsted via netbank. Hvad nu? Refunderer STPS alle indbetalingerne?

Skriv kommentar