Frederiksborg Amt samler planlagt kirurgi

Planlagte ortopædkirurgiske behandlinger i Frederiksborg Amt skal samles på otte klinikker, og inden for hver kliniks område vil undersøgelser og behandlinger maksimalt finde sted på to af amtets sygehuse. Samlingen skal sikre bedre kvalitet i behandlingen.

»Færre specialer på de enkelte sygehuse betyder, at den enkelte læge opnår en meget større rutine gennem flere operationer. En rutine der uden tvivl kommer den enkelte patient til gode,« siger Arne Blom (V), der er næstformand i amtets sundhedsudvalg.

Sygehusene i Helsingør, Frederikssund og Hillerød vil fortsat fungere som akutsygehuse. Både på det ortopædkirurgiske og det medicinske område.

Den nye struktur skal være gennemført pr. 1. oktober 2004.

Otte klinikker

De otte ortopædkirurgiske klinikker i Frederiksborg Amt fordeler sig således: Traumecenter: Hillerød Hoftekirurigisk Klinik: Hillerød og Hørsholm Knækirurgisk Klinik: Helsingør og Hørsholm Skulder- og albuekirurgisk Klinik: Helsingør og Hørsholm Håndkirurgisk Klinik: Hillerød Fod-/ankelkirirugisk Klinik: Frederikssund Idrætsklinik: Frederikssund Rygkirurgisk Klinik: Hørsholm

Steffen Bang Nielsen

Skriv kommentar