Forskningsprojekt skal styrke koordinering af sygdomsforløb Viola Burau får 300.000 kr. fra Helsefonden til projekt, der skal belyse implementering af de kommunale akutfunktioner.

Lektor Viola Burau fra Institut for folksundhed – Afdeling for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen på Aarhus Universitet har modtaget 300.000 kr. fra Helsefonden til sit forskningsprojekt, der skal styrke koordinering af ældre og kronisk syge patienters sygdomsforløb og behandling på tværs af sygehuse, almen praksis og den kommunale sektor.

Sammen med en tværfaglig forskningsgruppe vil Viola Burau analysere, hvordan kontekstfaktorer på forskellige niveauer bidrager til succesfuld implementering og opskalering af de kommunale akutfunktioner, som er etableret i mange kommuner for at forbedre koordineringen på tværs af sygehuse, de praktiserende læger og den kommunale sektor og imødekomme de komplekse behov fra stadig flere ældre borgere med kronisk sygedom.

På kort sigt er målet med forskningsprojektet at udvikle et katalog af ’best practice’ for politisk-administrative beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. På langt sigt er projektets samfundsmæssige formål er at forbedre og lette de ældres liv med kronisk sygdom.

Skriv kommentar