Færre sengepladser på danske sygehuse Amterne fjernede 745 sengepladser i løbet af 2003 ? især kirurgiske afdelinger har skåret ned

I løbet af 2003 faldt antallet af normerede sengepladser på danske sygehuse med 745 fra 22.225 til 21.480. Det svarer til et samlet fald på 3,4 pct. viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Faldet er især sket på de kirurgiske afdelinger, hvor antallet af sengepladser er blevet mindsket med 382 svarende til 4,6 pct, således at der ved udgangen af 2003 var 7.984 kirurgiske sengepladser på danske sygehuse. Antallet af medicinske sengepladser faldt i løbet af 2003 med 2,7 pct. til i alt 8.652.

Kun i Fyns og Roskilde amter er antallet af sengepladser steget, mens antallet af sengepladser i HS er næsten uændret. I alle øvrige amter er antallet af sengepladser faldet ? mest i Ribe Amt, som har barberet 79 sengepladser svarende til næsten 10 pct.

Steffen Bang Nielsen

Skriv kommentar