Nils Høgalmen

Nyt firma skal drive sin første udbudsklinik i Danmark MedAssist bliver den tredje private aktør i almen praksis. Det sker med overtagelsen af lægeklinikken Danmarksgade 14 i Holstebro, hvor selskabet egenhændigt skal stå for driften.

Fra 1. maj i år vil det ikke længere kun være logoer fra Falck Healthcare og Nordic Medicare, som patienter kan møde på vej ind ad døren til det lokale sundhedstilbud.

Region Midtjylland har således besluttet at lade vikarbureauet MedAssist overtage driften af Lægerne Danmarksgade 14 i Holstebro. Dermed bliver virksomheden den tredje private aktør, som driver udbudsklinik i Danmark. Aftalen løber i tre år med mulighed for forlængelse i yderligere et år.

»Det har ikke været muligt at finde praktiserende læger med lyst til at overtage klinikken i Holstebro. Og derfor er jeg glad for, at det er lykkedes os at bevare lægehjælpen til klinikkens mange patienter med indgåelsen af aftalen med MedAssist. Virksomheden er ny på området, men folkene bag har mere end 20 års erfaring i at rekruttere læger i Danmark,« siger formanden for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, Annette Roed (S).

Nye markedsvilkår

Den erfaring, som Annette Roed henviser til, stammer fra lægevikarbureauet VikTeam, hvor tre af folkene bag MedAssist arbejdede gennem en årrække. Selskabet blev solgt til Falck i 2007.  

Salget har imidlertid ikke forhindret de tre i at etablere et lignende firma, og ligesom VikTeam er MedAssist et lægevikarbureau, som på det almen-medicinske område primært hjælper regioner med lægedækning i regionsklinikkerne.

Men nye markedsvilkår gør, at selskabet nu også forsøger sig med driften af en hel klinik.

»Nu da flere regioner vælger at sende klinikker i udbud frem for at etablere midlertidige regionsklinikker, reduceres lægedækningsbehovet, og derved må vi forholde os til et ændret marked,« siger Nils Høgalmen, der er adm. direktør i MedAssist, 

»Klinikken i Holstebro er den første, vi åbner, og erfaringerne derfra vil påvirke vore planer for eventuel yderligere drift af klinikker. Vi har dog ingen ambitioner om, at der skal være MedAssist klinikker i hele Danmark.«

Ingen interesse fra praktiserende læger

lægerne Marianne Pedersen og Bent Conrad Pedersen har gennem et halvt år forsøgt at sælge deres lægepraksis, men blot har modtaget en enkelt henvendelse. Region Midtjylland valgte herefter at sende klinikken i udbud for at sikre lægedækning til klinikkens mange patienter.

Overdragelsen af klinikken i Holstebro sker, da lægerne Marianne Pedersen og Bent Conrad Pedersen har besluttet at gå på pension. Sammen har de i knap 25 år drevet klinikken, som med sine 2.788 patienter i øjeblikket er lukket for patienttilgang.

Parret har tidligere oplyst til Dagbladet Holstebro-Struer, at de gennem et halvt år har forsøgt at sælge deres lægepraksis, men blot har modtaget en enkelt henvendelse. Region Midtjylland valgte herefter at sende klinikken i udbud for at sikre lægedækning til klinikkens mange patienter.

Krav: Samme læge i seks mdr

Som et led i aftalen forpligter MedAssist sig til, at patienterne kan få tilknytning til den samme læge i perioder af mindst seks måneders varighed. Samtidig skal selskabet leve op til samme kvalitetskrav og vilkår som andre lægehuse.

»De seks måneder er simpelthen et krav i selve kontrakten fra vores side. Vi ved, at patienterne ønsker nærvær og kontinuitet, og det har vi prøvet at understøtte, så godt vi kan,« siger Annette Roed (S).

Når aftalen udløber, vil Region Midtjylland forsøge at afsætte klinikken til en eller flere praktiserende læger. Lykkes det ikke, vil lægeklinikken atter blive sendt i udbud.

Skriv kommentar