Enestående forskningsmateriale stilles til rådighed Dansk Data Arkiv og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed stiller data fra Den Danske Sygeplejerskekohorte til rådighed for forskere.