Ebola1

Den færdige sundhedsplan for byen Rosent. Der skal nu findes en nøgleperson fra landsbyen, som er god til hygiejne, og som kan undervise resten af byen.

Skriv kommentar