dtu2x1

Supercomputeren kan rumme 7,5 petabyte data – alle amerikanske forskningsbiblioteker rummer tilsammen 2 petabyte data.

Skriv kommentar