Deling af patientdata – hvordan og hvor meget?

Tilmeld dig her 

Konferencen afholdes onsdag 1. april kl. 9.30 – 12.30. 

i MBK A/S’ lokaler, Pilestræde 61, 1225 København K

Program:

9.00 – 9.30        Registrering og morgenbuffet

9.30 – 9.40        Velkomst og indledning
Dagens Medicin og Carsten Mejer Obel, direktør, professor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

9.40 – 10.10      Hvad ved vi om behovet for deling af data?
Dagens Medicin og KMD har gennemført en analyse af lægers behov for datadeling om patienter. Hvad er resultatet?
Christian Norman Scheuer, Direktør for Sundhed og Social, KMD

10.10 – 10.35      Hvad siger Databeskyttelsesloven?
Samtidig med at dataloven omsætter EU’s persondataforordning til dansk ret i 2018, stiger efterspørgslen efter dataudveksling. Kan det forenes?
Birgitte Kofod Olsen, ph.d. i jura, biometri og privatlivsbeskyttelse Partner i Carve Consulting

10.35 – 11.00    Er det teknisk muligt at udveksle data?  
Med de senere års IT udfordringer i baghovedet, hvor besværligt er det at etablere den dataudveksling, man efterspørger? Hvad er det største benspænd: Det tekniske eller det organisatoriske?
Lars Hulbæk, direktør, Medcom

11.00 – 11.15      Pause

11.15 – 11.40      Hvad er der reelt at dele fra almen praksis’ journal?  
Praksis journalen er oftest meget lang og der er mange fortrolige data, man ikke ønsker at sende ud. Samtidig er det uholdbart f.eks. at behandle terminale patienter intensivt mod deres vilje, blot fordi man ikke kender nok til patientens beslutninger. Hvad er informationsbehovet?
Henrik Dibbern, praktiserende læge, medlem af PLO’s IT og dataudvalg

11.40 – 12.15      Kan enderne mødes? Det er jo for patients bedste… eller hvad?
Lars Hulbæk, direktør, Medcom, Henrik Dibbern, praktiserende læge, medlem af PLO’s IT og dataudvalg, Birgitte Kofod Olsen, ph.d. i jura, biometri og privatlivsbeskyttelse Partner i Carve Consulting, Morten Freil, direktør, Danske Patienter, Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen, Udvikling, strategi og arkitektur

12.15 – 12.30      Hvad anbefaler vi til videre beslutning?
Carsten Mejer Obel, direktør, professor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

12.30 – 12.35 Sandwich til at tage med