Debatten præges af forvirring og uvidenhed Det er glædeligt, at der er kommet en så klar udmelding fra Etisk Råd omkring eutanasi, og det ville være endnu mere glædeligt, hvis kolleger landet over ville læse rapporten, så yderligere begrebsforvirring kan undgås

JA I SANDHED er morfin noget underligt noget. De praktiserende lægers formand, Jørgen Lassen, citeres for det i Dagens Medicin nr. 34/03. Hele debatten omkring aktiv dødshjælp bærer præg af forvirring omkring definitioner og begreber, ukendskab til rationel smertebehandling og i særdeleshed et ukendskab til den indsats, der kan gøres over for lidende kræftpatienter i […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement