DanielOtzen

Professor Daniel Otzen fra iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet har fået Uddannelsesministeriets EliteForsk-pris 2014.

Skriv kommentar