dahlin

Overl¾ge Jan Dahlin og fem andre speciale l¾ger fra Akutafdelingen pŒ Herlev Hospital er blevet fyret. pga. nedsk¾ring.

Skriv kommentar